Svědectví: 76. Adopce je trauma
|

Svědectví: 76. Adopce je trauma

Svědectví: Je adopce trauma? Ano, a ne a zase ano. Protože každá adopce začíná ztrátou. Každá. Adopce se neobejde bez ztráty – ztráty rodinné historie, ztráty biologických rodičů a ztráty kultury. Není možné, aby k tomu nedošlo. Ale stejně jako ztráta nás všechny ovlivňuje i láska.

Svědectví: 72. Podle čeho poznají, že jsme křesťané?
|

Svědectví: 72. Podle čeho poznají, že jsme křesťané?

Svědectví: Jaké jsou znaky dnešního křesťanského “svědectví”, které se zdá být na hony vzdálené Ježíšově lásce “rozlévané do světa”? Když se křesťanská víra zpolitizuje, stávají se církve úložištěm nikoli milosti, ale křivd, místem, kde se posiluje kmenová identita, kde se pěstuje strach a kde se sakralizuje agrese a hnus. Výsledkem je nejen zraňování národa; má to zničující dopad na křesťanskou víru.

Svědectví: 71. Co jsem se naučil od Taylor Swift
|

Svědectví: 71. Co jsem se naučil od Taylor Swift

Svědectví: Kéž by lidé takhle mluvili o svém sboru. Nenavrhuji, abychom se zapojili do fandovství, zbožštění nebo zbožňování bavičů. V době, kdy lidé touží po něčem pozitivním, co by je sjednotilo, a zoufale to potřebují, se příliš mnoho náboženských vůdců a církví namísto toho věnuje vytváření rozporů a používání podnětných a vylučujících výrazů.

Svědectví:  70. Tina Turner udržovala Boží plamen hořící
|

Svědectví: 70. Tina Turner udržovala Boží plamen hořící

Život a kariéra Tiny Turnerové ztělesňovaly pojem houževnatosti a vytrvalosti. Přestože musela čelit mnoha výzvám a neúspěchům, včetně zneužívání ve vztazích a mnoha zdravotním problémům, nikdy neztratila vášeň pro hudbu a víru ve vyšší moc. Turnerové schopnost udržet si “Boží plamen” je svědectvím o síle naděje a odhodlání tváří v tvář životním těžkostem.

Svědectví: 65. Jdi po vodě!
| | | | |

Svědectví: 65. Jdi po vodě!

Svědectví: Učili mě, že nemohu být ordinována, protože jsem žena. Pán mě však vzal tam, kam jsem nechtěla, aby mě učil. Ježíš Kristus mě vzal na místo, kde sám chodil po vodě, aby mě uvedl do nového období služby. Vzal mě na místo, kde byl sám ponořen, aby nade mnou prohlásil, že jsem vyvolená a poznamenaná jeho láskou.

Svědectví: Budeš mě následovat? Část 2. Občanská válka, Jih a církev
| | | |

Svědectví: Budeš mě následovat? Část 2. Občanská válka, Jih a církev

Svědectví: Jižní baptistická konvence byla vytvořena, aby hájila provádění zneužívání a legalizovala násilníky. Systém vytvořený na ochranu a popírání zneužívání je sám o sobě zneužívající. Zneužívající systém, který se snaží zakotvit u Boha a propagovat zneužívání jako zbožné, je vlk v rouše beránčím. Dokáže oklamat mnoho lidí. Může zdecimovat mnoho lidí. A zcela zkresluje charakter Boha, který se vydal za všechny lidi.

Svědectví: 37. Tetování, které říká: “Tvůj život nekončí”
| |

Svědectví: 37. Tetování, které říká: “Tvůj život nekončí”

Svědectví: Minulý týden jsem si nechal udělat tetování. Jen si představte, jak kazatel středního věku vchází do tetovacího salonu. Moje tetování je středník, který přináší naději lidem, kteří trpí depresemi, bojují se sebevražednými myšlenkami nebo zažili traumatické události, které je zanechaly v zoufalství. 

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 14.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 14.

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Setkání s předsedou kongregace na 30. výročí osamostatnění sboru v Liboměřicích. Po celou dobu rozhovoru jsme měli pocit, že bratr předseda nemá čisté svědomí a pokoj. Stále se obhajoval a na otázku proč vyloučit sbor Na Javorce kvůli smyšlené zámince šlo, ale vyloučit sbor v Lovosicích kvůli nezdravé teologii, porušení ordinačního slibu kazatele a manipulaci členů sboru vyloučit nešlo, odpověděl, že to nebylo možné.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 13.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 13.

Svědectví: Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Náhodné setkání s místopředsedou kongregace.. “..nechtěli zůstat součástí nezdravého společenství – církve, která má všechny znaky sekty a která nás pro jiné názory dala do kázně! A kterou vedení kongregace naopak podpořilo.”