Zneužívání: 99. K čemu jsem byla stvořena? Ne proto, abych byla krásná nebo hubená
| |

Zneužívání: 99. K čemu jsem byla stvořena? Ne proto, abych byla krásná nebo hubená

Zneužívání: Po celý život jsme si v křesťanských společenských kruzích neustále uvědomovaly, jak vypadáme, co máme na sobě a jak to působí na chlapce, dokonce i na muže kolem nás. “Způsobit někomu klopýtnutí” nám připadalo jako jedna z nejhanebnějších věcí, které jsme mohli udělat. Proto jsme se zahalovaly a nikdy jsme se neptaly, proč jsme vnímány jen jako sexuální objekty.

Sociální pomoc: 211. Jak sestavit dobrý rozpočet
|

Sociální pomoc: 211. Jak sestavit dobrý rozpočet

Sociální pomoc: Rozpočet je jednoduše nástroj, který vám pomůže sledovat peníze, které do vaší domácnosti přicházejí (tj. příjmy), oproti penězům, které z ní odcházejí (tj. výdaje). Pomáhá vám ujasnit si, jak utrácíte, a zjistit, kolik vám na konci každého měsíce zbývá. Přirozeně potřebujete přebytek, pokud ne, míříte opačným směrem a dostáváte se do zadlužení!

Zneužívání: 98. Protijed na podlé křesťanství
| | |

Zneužívání: 98. Protijed na podlé křesťanství

Zneužívání: Jak je možné, že se křesťanství stalo tak podlým? Jak jsme se dostali od Ježíšova poselství lásky k neúprosnému odsuzování homosexuálů, transsexuálů, žen kazatelek, imigrantů, vědců, pedagogů, novinářů a knihovníků ve veřejných školách? Kdyby Ježíš přišel do Ameriky a podíval se na podlost ve své církvi, pozvracel by se.

Svědectví: 110. Co nám rakovina může a co nemůže vzít
| |

Svědectví: 110. Co nám rakovina může a co nemůže vzít

Svědectví: UPOZORNĚNÍ: Následující článek obsahuje popisy fyzických účinků rakoviny, které mohou být pro některé čtenáře těžko snesitelné. Nenávidím rakovinu. Nenávidím ji celou svou bytostí. Rakovina nám ukradla něco vzácného, něco, co už v tomto životě nedostaneme zpět. Nebyli jsme však sami. Bůh kráčel s námi a pracoval pro nás.

Svědectví: 107. Stala jsem se obětí sborového vedoucího, který mě léta zneužíval
| | |

Svědectví: 107. Stala jsem se obětí sborového vedoucího, který mě léta zneužíval

Svědectví: Byl to syn kazatele. Byl vedoucí chválící skupinky. Téměř Boží muž. Znala jsem ho už léta. Léta jsem znala jeho rodinu. A přesto se mě dotýkal způsobem, který bych svému tátovi nikdy nedovolila, dotýkal se míst, kam by neměly putovat ničí ruce kromě mého neexistujícího manžela.

Zneužívání: 95. Chcete-li zvýšit zdraví ve sboru, snižte domácí násilí
|

Zneužívání: 95. Chcete-li zvýšit zdraví ve sboru, snižte domácí násilí

Zneužívání: Když si sbor není vědom následků zneužívání, oběti v tichosti trpí.  Negativní zdravotní následky pro dospělé zahrnují ty, o kterých pravděpodobně přemýšlíme jako první – fyzická zranění, jako jsou modřiny a zlomeniny kostí –, ale také psychická zranění, jako je úzkost, deprese a posttraumatický syndrom. 

Misie: 244. Nejúčinnější nástroj pro digitální evangelizaci ve Spojeném království
|

Misie: 244. Nejúčinnější nástroj pro digitální evangelizaci ve Spojeném království

Misie: Každý den navštíví webové stránky Christianity.org.uk přibližně 1500 lidí – a více než čtvrtina nových zájemců jsou lidé, kteří se chtějí stát křesťany. Je snadné a bezplatné vytvořit odkaz z vlastních sborových webových stránek.

V České republice se takovým nástrojem pro české baptisty stal portál Síť víry. Mnohé sbory nemají prostředky na zodpovězení mnoha dotazů nebo zjišťují, že lidé dávají přednost anonymním dotazům před rozhovorem s duchovními nebo zaměstnanci. Proto na svých webových stránkách a ve svých materiálech mohou uvést odkaz https://sitviry.cz.

Video: 95. Pavel Hošek – Biblická východiska duchovního doprovázení hledajících
| |

Video: 95. Pavel Hošek – Biblická východiska duchovního doprovázení hledajících

Video: Ekumenická konference, která proběhla ve středu 11. října v Chebu, si kladla za cíl společně sdílet a hovořit o výzvách a příkladech dobré praxe duchovní péče a o různých formách duchovního doprovázení směřovaného ven z církví a církevních společenství. Podnětnou přednášku o duchovním doprovázení hledajících měl na konferenci prof. Pavel Hošek, Th.D., kterou můžete shlédnout na videu.