Slovo: 67. Spojeni

Slovo: 67. Spojeni

Slovo: Podíl na věčném životě mají ti, kdo nesou ovoce svatosti. Sebepřinášení je díkůvzdání uskutečňované v našem každodenním životě. Bohoslužba všedního dne.

Střípky z historie: Průnik kalvinistů mezi generální baptisty 1750
| |

Střípky z historie: Průnik kalvinistů mezi generální baptisty 1750

Růst generálních baptistů v Americe však netrval dlouho. V letech kolem roku 1750 začali mezi ně pronikat kalvinisté. Partikulární (kalvinističtí) baptisté, nazývaní také „nová světla“ (New Lights), říkali, že obecní baptisté potřebují reformu, což v podstatě znamenalo, že je třeba je převést z arminianismu na kalvinismus. Průnik kalvinistů mezi generální baptisty byl ničivý.

Zásady a stanoviska baptistů

Zásady a stanoviska baptistů

Zásady a stanoviska baptistů v českých zemích. Tento dokument byl zformulován po sametové revoluci v roce 1989 a trvale zůstává nosným dokumentem českých baptistů.

Josef Novotný (1886 – 1966)
| |

Josef Novotný (1886 – 1966)

Dnes si připomínáme výročí 125 let od narození bratra kazatele Josefa Novotněho. Bratr Josef Novotný byl nesporně naším nejvzdělanějším, současně však i prakticky nejschopnějším pracovníkem se schopnostmi vůdčími, organizačními a řečnickými. Při svých hlubokých vědomostech a znamenité kvalifikaci vědecké byl mužem upřímné, dětinské víry a vroucí zbožnosti.

Covid-19 je všude
|

Covid-19 je všude

Dnešní malá covidová glosa je o statistice a exaktních číslech. Nepůjde však o Prymulovy grafy nebo o celosvětová covidová data.