Jan Schlögl: Školská kronika – Svatá Helena, 1934
|

Jan Schlögl: Školská kronika – Svatá Helena, 1934

V Baptistické knihovně si můžete stáhnout další unikátní rukopis. Je jím Školská kronika z roku 1934, též zvaná Schlöglova kronika, která je významným zdrojem historických informací o české obci Svatá Helena v Banátu v dnešním Rumunsku. Z této Školské kroniky vychází a cituje ji většina etnografických a historických badatelů, kteří se ve svých pracích zabývají různými aspekty této české vesnice.