Zneužívání: 59. Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA
| |

Zneužívání: 59. Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA

Zneužívání: Jsem rozhořčen zprávou, že jste využil svého postavení ve Světové baptistické alianci k odvolání T. J. Williamse-Haugera z účasti ve dvou komisích BWA. Co považuji za ještě znepokojivější, je jazyk, který jste údajně použil jako způsob, jak Williams-Haugera donutit, aby v tichosti odstoupil ze zvolených funkcí v BWA.

Zprávy: 306. Gay křesťan byl vyhozen z komisí BWA
| | |

Zprávy: 306. Gay křesťan byl vyhozen z komisí BWA

Zprávy: Zatímco Brown a BWA nechtějí o příběhu, který se za jeho e-mailem skrývá, mluvit, Williams-Hauger je ochoten svůj příběh vyprávět. Williams-Hauger vnímá své vyřazení ze služby v BWA jako obžalobu všech LGBTQ křesťanů: “Když Elijah řekl, že tě odvolávám z této komise, byl to způsob, jak říci, že můj hlas jako LGBTQ osoby nemá žádnou cenu.”