Rick Warren: Písmo změnilo můj názor na ženy ve službě
|

Rick Warren: Písmo změnilo můj názor na ženy ve službě

Ženy ve službě: V našem sboru, když je získáš pro Krista, můžeš je pokřtít. Takže pokud chce matka pokřtít své dítě nebo manželka chce pokřtít svého manžela, kterého přivedla ke Kristu, může kdokoli pokřtít kohokoli. … Je to osvobození, emancipace každého člena jako kazatele.“

Od letnic „v církvi může každý sloužit,“ řekl Warren. „Každý může kázat. Každý může prorokovat. A lidé, kterým se to nelíbí, tento verš ignorují. John MacArthur tento verš ani nečte. Prostě ho přeskočí.”

Zneužívání: 32. Misogynie je také ve vašem sboru
| |

Zneužívání: 32. Misogynie je také ve vašem sboru

Zneužívání: Rozhlédněte se kolem: Misogynie je také ve vašem sboru. Misogynie na sebe může brát mnoho podob a forem, jakými jsou například sociální vyloučení, přímá nebo nepřímá diskriminace, hostilita, androcentrismus, patriarchát, ponižování, podceňování nebo omezování žen, násilí na ženách nebo jejich sexuální objektifikace.

Zneužívání: 30. Akceptoval váš sbor ženy v kazatelské službě? Je třeba udělat více
| |

Zneužívání: 30. Akceptoval váš sbor ženy v kazatelské službě? Je třeba udělat více

Uplatňování transparentnosti a osvětlování případů zneužívání, hrubého vedení a diskriminace žen je nejlepším způsobem, jak zvýšit informovanost a podniknout kroky, abychom mohli směřovat ke spravedlnosti. Kéž jsme lidmi, kteří osvětlují útlak a spojili se na podporu utlačovaných.

Misie: 109. Jsem dobrý! Učme děti, že jsou stvořeny k obrazu Božímu
| | |

Misie: 109. Jsem dobrý! Učme děti, že jsou stvořeny k obrazu Božímu

Misie: „Všechno, co jsem kdy v kostele slyšel, bylo, že jsem spodina země. Jediný důvod, proč jsem za něco stál, bylo to, že mi Bůh odpustil. Je skličující slyšet to každý týden.“ Nezamýšleným důsledkem přílišného zdůrazňování evangelikálního učení je, že se lidé trápí kvůli svému hříchu, místo aby se radovali z dobroty evangelia.