Zneužívání: 32. Misogynie je také ve vašem sboru
| |

Zneužívání: 32. Misogynie je také ve vašem sboru

Zneužívání: Rozhlédněte se kolem: Misogynie je také ve vašem sboru. Misogynie na sebe může brát mnoho podob a forem, jakými jsou například sociální vyloučení, přímá nebo nepřímá diskriminace, hostilita, androcentrismus, patriarchát, ponižování, podceňování nebo omezování žen, násilí na ženách nebo jejich sexuální objektifikace.

Zneužívání: 30. Akceptoval váš sbor ženy v kazatelské službě? Je třeba udělat více
| |

Zneužívání: 30. Akceptoval váš sbor ženy v kazatelské službě? Je třeba udělat více

Uplatňování transparentnosti a osvětlování případů zneužívání, hrubého vedení a diskriminace žen je nejlepším způsobem, jak zvýšit informovanost a podniknout kroky, abychom mohli směřovat ke spravedlnosti. Kéž jsme lidmi, kteří osvětlují útlak a spojili se na podporu utlačovaných.

Misie: 109. Jsem dobrý! Učme děti, že jsou stvořeny k obrazu Božímu
| | |

Misie: 109. Jsem dobrý! Učme děti, že jsou stvořeny k obrazu Božímu

Misie: „Všechno, co jsem kdy v kostele slyšel, bylo, že jsem spodina země. Jediný důvod, proč jsem za něco stál, bylo to, že mi Bůh odpustil. Je skličující slyšet to každý týden.“ Nezamýšleným důsledkem přílišného zdůrazňování evangelikálního učení je, že se lidé trápí kvůli svému hříchu, místo aby se radovali z dobroty evangelia.

Ženy ve službě: 58. Catriona Gortonová
|

Ženy ve službě: 58. Catriona Gortonová

Ženy ve službě: Dobré okamžiky jsou mnohem lepší, než jsem si myslela, že je možné, a ty nejhorší okamžiky jsou mnohem horší – musíš být naprosto přesvědčena o tom, že „tady jsem a nemůžu to udělat jinak” a Bůh bude ve všem s tebou, dokonce i tehdy, a možná zvláště tehdy, když se ti zdá, že Bůh mlčí, spí nebo že dokonce chybí.