Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 3. lekce
| | | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 3. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Nejprve zveřejňujeme lekce z Kurzu pro dospělé, které vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Zneužívání: 83. Komplementarismus a měsíc boje proti domácímu násilí
| |

Zneužívání: 83. Komplementarismus a měsíc boje proti domácímu násilí

Zneužívání: Mnoho křesťanských žen tuší, že v jejich manželství není něco v pořádku, i když možná nedokážou odhadnout, co to je, nebo nevědí, jak reagovat na teologii, která to podporuje. Jednou z nejvýznamnějších výzev, kterým dnes křesťanské ženy čelí, je tedy rozpoznat zneužívání, které zažívají, a vypořádat se s ním.

IBTS: 9. Seminář formující globální církev
| |

IBTS: 9. Seminář formující globální církev

IBTS: V roce 2014 se Mezinárodní baptistický teologický seminář, který se před pouhými 19 lety přestěhoval z Rüschlikonu do Prahy, ocitl na pokraji dalšího stěhování, tentokrát zpět do západní Evropy, kde jeho příběh začal. Přesun, oznámený po letech diskusí, přivedl IBTS do Amsterdamu.
„Ať už prostřednictvím akademického výzkumu na vysoké úrovni nebo živých rozhovorů v Learning Network, dnešní IBTS se soustředí na tři oblasti: poslání církve, baptistickou identitu a praktickou teologii.”

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 2. lekce
| | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 2. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Druhá lekce z Kurzu pro dospělé, který vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 1. lekce
| | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 1. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Nejprve zveřejňujeme lekce z Kurzu pro dospělé, které vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 4. lekce
| | | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 4. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Čtvrtá lekce z Průvodce individuálním studiem, které vám umožní studium této problematiky a posléze i vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých, mládeže nebo dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Test: 11. Komu věříte?
|

Test: 11. Komu věříte?

Test: Přehnané uctívání posvátných knih a doslovnosti textů Bible se nazývá bibliolatrie. Texty Bible uctívání věcí a modloslužbu zakazují, ale někteří křesťanští fundamentalisté, evangelikálové nebo novokalvinisté k samotným textům Bible přistupují jako k posvátným stejně jako k modlám a věřící mohou nakonec fakticky uctívat knihu. Jste stoupenci bibliolatrie, věříte v její neomylnost a uctíváte Bibli jako modlu? Otestujte svůj postoj k Bibli.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 3. lekce
| | | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 3. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Třetí lekce z Průvodce individuálním studiem, které vám umožní studium této problematiky a posléze i vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých, mládeže nebo dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Slovo: 100. Namaluj mi Beránka
|

Slovo: 100. Namaluj mi Beránka

Slovo: Každý člověk ukrývá ve svém srdci touhu, uvidět Beránka. Každý podvědomě touží se s ním setkat. Každý má v srdci nevyslovenou touhu Malého prince: “Namaluj mi Beránka”. Není náš Beránek různě pokřivený našimi nezdravými náboženskými představami, naším skálopevným přesvědčením, jak má Beránek vypadat? Nenabízíme jim naše vize Beránka, který je naší teologií zmrzačený, agresivní nebo příliš starý, aby mohl být živoucí a život dávající?

Vánoce: 141. Scénář vánoční hry Jak zachránit zeměplacku
| | |

Vánoce: 141. Scénář vánoční hry Jak zachránit zeměplacku

Vánoce: Blíží se čas příprav na vánoční službu dětí, dorostu a mládeže. Jako inspiraci pro vaši službu si můžete stáhnout scénář a shlédnou video dramatické vánoční hry, která se odehrává v Babylónské říši, které z ničeho nic hrozí zkáza. Je třeba bezodkladně jednat. Kdo najde řešení? A proč do Betléma?

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 2. lekce
| | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 2. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Druhá lekce z Průvodce individuálním studiem, která vám umožní studium této problematiky a posléze i vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých, mládeže nebo dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Svědectví: 84. O pochybnostech
| |

Svědectví: 84. O pochybnostech

Svědectví: Jako člověk, který většinu svého dospělého života pochyboval, bych rád stručně shrnul šest lekcí, které jsem se naučil o náboženských pochybnostech. Pochybnostem se nelze vyhnout. Každá významná postava v Bibli se potýkala s pochybnostmi – včetně Abraháma, Sáry, Mojžíše, Davida, Jeremiáše, Tomáše a Petra.

Umělá inteligence: 10. Zeptej se Ježíše
| |

Umělá inteligence: 10. Zeptej se Ježíše

Umělá inteligence: Chatbot ochotný odpovídat na otázky všeho druhu je nejnovějším představitelem Ježíše pro věk umělé inteligence. V této rostoucí nabídce snadno dostupných online možností, jak hledat duchovní vedení nebo obecné rady, je těžké říci, který náboženský chatbot se ukáže jako nejvíce duchovně uspokojivý.

4YOU: Nastal čas pro kazatelku Barbie
| | | | |

4YOU: Nastal čas pro kazatelku Barbie

4YOU: Je nejvyšší čas, aby se Barbie připojila k boji za rovnoprávnost žen mezi duchovními. Prosperující budoucnost žen v kazatelské službě je prosperující budoucností církve. A je nejvyšší čas, aby se muži a chlapci zasadili o prolomení patriarchátu reálného světa a uznali a potvrdili rovnoprávnost a vitalitu žen v Božím království.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 1. lekce
| | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 1. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a umožní nám v našich sborech pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení.

Nejprve budeme přinášet lekce z “Průvodce individuálním studiem”, které vám umožní samostatné studium této problematiky, abyste posléze mohli i vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých, mládeže nebo dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Slovo: 98. Kam se poděly ty starý zlatý časy?
|

Slovo: 98. Kam se poděly ty starý zlatý časy?

Slovo: Kam se poděla Kristova láska a milosrdenství, kde je úcta k druhému a vůbec kam se poděly všechny ty zlatý starý časy, kdy si jeden druhýho vážil a kdy se lidi měli ve sborech a mezi sbory a církvemi rádi? Nezapomeňme na to, že máme odpovědnost sami za sebe. Jací jsme, takové budou naše sbory a takové bude i celé baptistické hnutí. Máme odpovědnost před Bohem za své jednání, za svá slova i činy, za naše chování vůči ostatním. Abychom se jednou nemuseli dožít doby krutých teologických persekucí, kdy budou lidé ve sborech i celé sbory vylučovány pro svobodu svědomí.