Svědectví: 95. Jsem dítě pouště
| | | |

Svědectví: 95. Jsem dítě pouště

Svědectví: Při zahájení oslav 40. výročí založení organizace Baptist Women in Ministry vyznáváme, že naše historie je plná putování po poušti. Byla to náročná cesta, ale na cestě je čekala i překvapení: naděje ve společenství, rostoucí počet žen ordinovaných a sloužících ve služebních pozicích, stipendia a programy, které pomáhají ženám učit se a prospívat.

Kniha: 95. Žena, kterou chtěli – Rozbít iluzi dobré křesťanské manželky
| | |

Kniha: 95. Žena, kterou chtěli – Rozbít iluzi dobré křesťanské manželky

Kniha: Shannon v ní vypráví, jak ji její zkušenost v konzervativní evangelikální charismatické kalvinistické skupině Sovereign Grace Ministries vybičovala k jejich teologické genderové roli a jak se začala léčit na cestě k tomu, aby byla opět sama sebou. “Biblická žena” nebyla skutečnou ženou, byla obrazem, projekcí, produktem!

Vzdělávání: 184. O toxických vlivech v církvi – novokalvinismus
|

Vzdělávání: 184. O toxických vlivech v církvi – novokalvinismus

Vzdělávání: PowerPointová prezentace je určena pro mládež jako úvod k rozhovoru o toxických vlivech v církvi se zvláštním zřetelem na vliv novokalvinismu, který je v poslední době nejvíce invazivní. Vzhledem k přesahu vlivu novokalvinismu i do jiných církví je prezentace volně k dispozici k použití nejen v baptistických sborech.

Vánoce: 169. Scénář vánoční hry Zpropadené Vánoce
| | |

Vánoce: 169. Scénář vánoční hry Zpropadené Vánoce

Vánoce: Ještě pořád máme vánoční období (a Vánoce můžeme slavit třeba až do Hromnic), takže není vůbec od věci upozornit na úžasnou vánoční hru s geniálním scénářem, výbornými herci a dvěma kameramany. Vánoční hra je ve stylu Divadla Járy Cimrmana, v Betlémě se setkávají tři čeští velikáni: T. G. Masaryk, J. A. Komenský a Petr Chelčický. Nechybí ani úvodní symposion a fotky z provedení vánoční hry v Lovosicích.

Kázání: 197. A basta!
| |

Kázání: 197. A basta!

Kázání: Nevíme, co nás v roce novém čeká. Proto přijde vhod jedno z posledních slov na poslední stránce poslední biblické knihy, kde nám Ježíš vzkazuje: „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ A úplně poslední věta celé Bible pak zní: „Milost Pána Ježíše se všemi.“ A basta! Co víc můžeme v nejisté době chtít?

BWIM: Na setkání ke 40. výročí BWIM byl uveden nový dokumentární film
| | | |

BWIM: Na setkání ke 40. výročí BWIM byl uveden nový dokumentární film

BWIM: Dokumentární film Midwives of a Movement (Porodní báby hnutí), který vypráví o založení organizace Baptist Women in Ministry (Baptistické ženy ve službě) a prvních letech její existence, měl premiéru 2. října na výročním shromáždění ke 40. výročí založení organizace Baptist Women In Ministry v Louisville v Kentucky. “Ženy, které založily naše hnutí, byly odvážné a houževnaté vizionářky,” řekla Meredith Stoneová, výkonná ředitelka BWIM. “I když našly cestu vpřed, patriarchální síly, proti kterým bojovaly, stále působí.

Advent: 76. Adventní krev
| | |

Advent: 76. Adventní krev

Advent: Naše kultura nás po staletí, dokonce tisíce let, vychovávala v tom, že menstruační krev je tabu, že je nečistá. Tato nečistota žen se začala spojovat s hříšností. Ve stvořeném řádu ženy je něco, co je “špatné”, co musí být ze strany muže vysvětleno mocí nad ní.