Analýza: 47. Křesťané opouštějí církev, ale ne svou víru
| | |

Analýza: 47. Křesťané opouštějí církev, ale ne svou víru

Analýza: Tato skupina křesťanů se skládá z lidí věřících, kteří si chtějí zachovat svůj duchovní život, ale věří, že církevní instituce jim v tom brání a nutí je opustit organizované náboženství a věnovat se duchovnímu životu sami. Důvod není ten, že už nevěří v Boha. Spíše je to proto, že cítí, že sbor již nevytváří prostředí, ve kterém by mohli duchovně růst.

Analýza: 46. Halloween, svatí a dušičky
|

Analýza: 46. Halloween, svatí a dušičky

Analýza: Je to čas pro živé, aby se zastavili a vzpomněli si na své milované, kteří je předběhli do smrti. Je to okamžik k zamyšlení o smrtelnosti a věčnosti – o nebi, které čeká na ty, kdo zemřeli v Kristu (a možná i o tom, co čeká ty, kdo umírají odděleně od Krista). Je to také příležitost potvrdit a oslavit duchovní pouto, které existuje mezi živými a mrtvými v tom, co církevní nauka nazývá „společenství svatých“.