Analýza: 8. Válka na Ukrajině je o náboženství
| | | |

Analýza: 8. Válka na Ukrajině je o náboženství

Analýza: Konflikt na Ukrajině je o tom, jaký druh pravoslaví bude formovat východní Evropu a další pravoslavné komunity po celém světě. Je to křížová výprava, znovuzískání Svaté země ruského pravoslaví a poražení pozápadněných (a dekadentních) heretiků, kteří neohýbají kolena před duchovní autoritou Moskvy.