Uplynulé akce | Teologické články

Pastorálka – setkání nad Písmem

Necelý týden před vyhlášením prvních omezení v důsledku epidemie koronaviru se v sobotu 7. 3. 2020 u nás v Liberci uskutečnilo druhé setkání tzv. pastorálky z okruhu příznivců volného sdružení Sítě víry. I když je pastorálka zaměřena profesně na kazatelství, v duchu baptistického pojetí jsou přizváni všichni, kdo mají poctivý zájem o teologii a, úžeji, o současné výzvy duchovenské služby. Setkání mají vzdělavatelný charakter, přičemž v úvodní části vždy zazní kázání některého z přítomných a po společných modlitbách je příležitost přednesenou homílii reflektovat v otevřeném rozhovoru. Následuje přednáška k předem domluvenému tématu a zase rozhovor.

Tentokrát jsme přijali podněty z knihy N.T. Wrighta: Jednoduše dobrá zpráva s v češtině poněkud modifikovaným podtitulem: Nový pohled na Ježíšovo poselství  (angl.: Why the Gospel is News and What Makes It Good). Britský biblista Wright poukazuje na oslabení původní dynamiky evangelia, když místo dobré zprávy přinášíme lidem dobré rady. Tolik jen náznak.

Setkání bylo pro mne velmi povzbudivé a těším se, že se po odeznění pandemie zase uvidíme. Datum a místo příštího setkání bude oznámeno hned, jak to bude možné.

S modlitbou za všechny, především však za všelijak trpící a strádající

Radek Pospíšil, Liberec

Similar Posts