Václav Zinecker

Václav Zinecker (česky také Cinekr) působil za svého mládí ve Freiburgu v Slezském Prusku. V roce 1872 se přestěhoval do Broumova, kde se seznámil s misionářem Magnusem Knappem. Pod jeho vlivem se nechal roku 1875 ve Freiburgu pokřtít a připojil se k baptistům.

Václav Zinecker, továrna olejů a tuků.

Z existenčních příčin se v roce 1874 přestěhoval do Hleďsebe u Prahy, kde založil firmu na výrobu mazadel, laků atd. a dovoz ruských a amerických olejů. Po přestěhování do Hleďsebe začal u sebe konat baptistické pobožnosti, které vedl August Meereis. V roce 1885 byl v jeho domě v Hleďsebi založen první baptistický sbor v Čechách, jehož kazatelem se stal Jindřich Novotný. Václav Zinecker byl prvním diakonem tohoto sboru. Pokračovatelem Zineckerovy firmy na výrobu mazadel se stal později František Kolátor, jemuž firmu Václav Zinecker na sklonku svého života prodal.

Prameny:

  • Vojta, V. Czechoslovak Baptists, Minneapolis, Minnesota: Czechoslovak Baptist Convention in America and Canada, 1941.
  • Hendrich, V. Počátek historie baptistů čili u víře pokřtěných křesťanů v Čechách, Brno: Pokorný a spol., 1929.

-lkuc-

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 23.4.2020