Baptistická encyklopedie

Václav Zinecker

Václav Zinecker (také Cinekr – musel si své příjmení počeštit, aby ve své době uspěl v podnikání), se narodil 20. listopadu 1850 v Hohenelber Gebirgstheilu v rodině hostinského Františka Zineckera.

Bratr Václav Zinecker působil za svého mládí ve Freiburgu v Slezském Prusku. V roce 1872 se přestěhoval do Broumova, kde se seznámil s misionářem Magnusem Knappem. Pod jeho vlivem se nechal roku 1875 ve Freiburgu pokřtít a připojil se k baptistům.

Václav Zinecker, továrna olejů a tuků.

Z existenčních příčin se v roce 1874 přestěhoval z Broumova do Hleďsebe u Prahy, kde zakoupil největší dům v obci a založil firmu na výrobu mazadel, laků atd. a na dovoz ruských a amerických olejů. Po přestěhování do Hleďsebe začal doma konat baptistické pobožnosti, které vedl August Meereis. V roce 1885 byl v jeho domě v Hleďsebi založen první baptistický sbor v Čechách, jehož kazatelem se stal Jindřich Novotný. Václav Zinecker byl prvním diakonem tohoto sboru. Jeho manželka Aloisie, roz. Kostomlatská, byla pokřtěná 14. dubna 1877 v Brandýse nad Orlicí Magnusem Knappem. Byli oddání 19. října 1879 v evangelickém kostele v Ledčicích, svědky jim byli August Meereis a Magnus Knappe. Ve 30. letech byli členy vinohradského sboru – bratr Václav Zinecker vždy v prosinci platil členské příspěvky.

Pokračovatelem Zineckerovy firmy na výrobu mazadel se stal později František Kolátor, jemuž firmu Václav Zinecker na sklonku svého života prodal.

Bratr Václav Zinecker (Cinekr) zemřel 21. ledna 1935. Byl pohřben v Nové Vsi – Starých Ouholicích. Tam dodnes žijí jeho potomci, někteří jsou členy Českobratrské církve evangelické, někteří Církve bratrské.

Dům Václava Cinekra v Hleďsebi-Podhořanech u Veltrus

Prameny:

  • Vojta, V. Czechoslovak Baptists, Minneapolis, Minnesota: Czechoslovak Baptist Convention in America and Canada, 1941.
  • Hendrich, V. Počátek historie baptistů čili u víře pokřtěných křesťanů v Čechách, Brno: Pokorný a spol., 1929.

-lkuc-

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 8.8.2020

Similar Posts