Blog / Fejeton

Modlitby – květen 2020

Modlitební předměty baptistického sboru v Liberci

 • modleme se za všechny obyvatele země, přimlouvejme se především za místa nejvíce zasažená nemocí označovanou COVID-19, mějme na mysli velmi bolavé rány, jako jsou:
  • utečenecké tábory (Moria, Lesbos, Chios, Vial a další)
  • místa zmítaná občanskou válkou nebo vojenskou agresí (Sýrie, Libye, Jemen, Ukrajina a další)
  • modleme se za africké země, kde hrozí hladomor (Zambie, Kongo, Zimbabwe, Somálsko, JAR, Namibie, Tanzanie a další).
  Tyto a další rány na těle světa se rozšiřují také vlivem opaření souvisejících s virovou pandemií.
 • modleme se za „v moci postavené“. Za moudrost a odvahu k rozhodnutím, které budou co nejvíce solidární s potřebnými.
 • modleme se za oči, které vidí potřeby druhých, uši, které slyší na volání o pomoc, srdce, která soucítí, ruce a nohy, které jednají ve jménu Kristově. Dosvědčujme, že je živ.

Similar Posts