Baptistická knihovna | Baptistická encyklopedie | Výročí

Bernard Peters *10. 5. 1885 – †11. 2. 1918

Bernard Peters
Baptistický teologický seminář v Hamburku na přelomu 19. a 20. století, kde studoval kazatel Bernard Peters

BERNARD PETERS

10. 5. 1885 – 11. 2. 1918


Bratr kazatel Bernard Peters se narodil ve městě Leipzig-Gohlis. Pocházel z věřící rodiny, jeho rodiče byli členy evangelické církve. Jeho otec pracoval v Lipsku jako malíř. Bratr Bernard pocházel z početné rodiny – měl šestnáct sourozenců.

Bratr Peters studoval na baptistickém semináři v Hamburku, po ukončení studií se ujal práce kazatele baptistického sboru ve Vídni.

Studenti Baptistického teologického semináře v Hamburku

Jedním z nejstarších sborů na našem území byl sbor v Jablonci nad Nisou. Na konci devatenáctého století zde zapustila baptistická práce své trvalé kořeny. Manželé Fridrichovi vídenští baptisté se zasadili o vznik místního sboru v tomto městě.1 Nastěhovali se sem z Vídně, byli baptisticky pokřtění mezi prvními pěti baptisty ve Vídni v roce 1869 Onckenovým2 spolupracovníkem kazatelem Lehmanem.3 Paní Fridrichová si zvolila poněkud originální způsob zvěstování evangelia, který ale slavil úspěch, prodávala totiž po domech cikorku a zároveň šířila radostnou zvěst.4 Oporou společenství byly také matka a dcera Tischerovy. Jablonečtí členové kazatelské stanice patřili ke sboru v Görlitz v Německu.

Členy jabloneckého sboru byli především obyvatelé německé národnosti. Jablonecký sbor se stal v roce 1907 po Praze a Broumově třetím samostatným sborem v Čechách a na Moravě.

Modlitebna a sborový dům baptistického sboru ve Vídni 1920

Proto vídeňský sbor posílá kazatele Peterse v roce 1907 do tohoto německého baptistického sboru v Jablonci nad Nisou. V jabloneckém sboru sloužil jako kazatel v letech 1907 – 1914.

Edward Millard, správce vídeňského baptistického sboru, který vyslal v roce 1907 kazatele Bernarda Peterse do sboru v Jablonci nad Nisou.

Kazatel Bernard Peters se oženil se sestrou Almou Matthies, vnučkou jednoho ze zakladatelů baptistického sboru v Hamburku. Pán jim daroval dvě dcery – Gerdu (1915), Bernardinu (1918).

Dům v Lesní ulici v Jablonci, kde se baptisté kolem roku 1907 scházeli.

V roce 1914 narukoval bratr kazatel Bernard Peters do války jako zdravotní důstojník. Byl těžce zraněn v Rusku u Kovalu, kde na následky zranění v den narození své mladší dcery ve věku 33 let ve vojenské nemocnici zemřel.

Jablonecký sbor byl poté až do roku 1939 bez kazatele. Celou řadu let je pak sbor veden laiky (např. sestra Tischerová). Nejprve se stal kazatelskou stanicí broumovského sboru a potom kazatelskou stanicí baptistického sboru v Görlitzu v Německu.

Modlitebna baptistického sboru na Fischmarkt (Rybí náměstí) v Görlitz v Německu ve dvacátých letech 20. století. Modlitebna byla upravena ze staré budovy pivovaru Schönhof, nejstarším renesančním domě v Německu. Sbor v něm konal bohoslužby v letech 1910 – 1920. V té době se jablonecký sbor stává kazatelskou stanicí tohoto sboru.

Poznámky:

1 Podle Dagmar Oupické existuje jiná verze: V roce 1896 do vznikajícího sboru Jednoty bratrské vstoupili první lidé z Jablonce – manželé Friedrichovi. Eduard Friedrich se dokonce stal členem Rady starších ve sboru Dubá, ovšem roku 1901 s manželkou oba Jednotu bratrskou opustili, a záhy se stali baptisty. Ovšem i z tohoto společenství byli zakrátko vyloučeni. Příčinou hned dvojího vyloučení z církve v krátké době byla až příliš konfliktní osobnost Eduarda Friedricha. Dagmar Oupická, Historie sboru Jednoty bratrské v Jablonci nad Nisou, Praha 2008, str. 51

2 Johann Gerhard Oncken (1800 – 1884) – německý baptistický kazatel, nazývaný “otec kontinentálních baptistů”, “otec německých baptistů” nebo “apoštol evropských baptistů”. J. G. Oncken půl století směroval a vedl rozšíření baptistů přes Německo do značné části Evropy.

3 Německý baptistický kazatel, žijící v 19. století.

4 Historie sborů BJB v ČSR. Praha: VV BJB, 1994, s. 46

Prameny:

  • Jan Vychopeň, Jaroslav Smílek, Vlastimil Pospíšil: Kazatelé BJB, 2005
  • Historie sborů BJB v ČSR. Praha: VV BJB, 1994
  • Dagmar Oupická, Historie sboru Jednoty bratrské v Jablonci nad Nisou, Praha 2008
              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 23. 2. 2021

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sbor

Similar Posts