Baptistická knihovna | Baptistická encyklopedie | Historické články | Výročí

Tomáš Macháček *21. 1. 1873

21. 1. 1873 – 11. 3. 1952

Tomáš Macháček
kazatel Tomáš Macháček

Tomáš Macháček – život a služba

Bratr kazatel Tomáš Macháček se narodil v Hošťálkové, ve velmi chudé, početné, upřímně zbožné luterské rodině. Vyučil se laborantem v lékárně ve Vsetíně. Ve Vsetíně se mladý Tomáš horlivě zapojil do dění ve Spolku křesťanských mladíků, který byl založen při vsetínském luterském sboru. Díky knihovně spolku a různým vzdělávacím kursům si zde značně rozšířil své všeobecné i biblické vzdělání. Prožil zde také své osobní obrácení ke Kristu.

Na doporučení přítele, který navštěvoval brněnský sbor baptistů, ve Vsetíně Tomáše vyhledal brněnský baptistický kazatel Norbert F Čapek. Několik dní s ním vážně hovořil o věcech víry. Dne 8. května 1898 jej pak pokřtil ponořením v řece Bečvě. Bratr Macháček tak byl prvním pokřtěným baptistou na Valašsku.

V roce 1900 se odstěhoval do Brna, kde se oženil s členkou brněnského baptistického sboru Marií Zrůstovou. V témž roce spolu odjeli do USA a usadili se v Chicagu, kde bratr pracoval jako dělník v textilní továrně. Připojili se ihned k velkému českému baptistickému sboru v Chicagu, jehož kazatel dr. Václav Králíček pořádal kurzy pro laické pracovníky. Bratr Macháček jeden takový kurz absolvoval a zapojil se i do služby ve sboru.

Po smrti dvou dcer a manželky se bratr Macháček, který sám měl také vážné zdravotní potíže, v roce 1913 vrátil s malou dcerou a synem zpět do vlasti. Usadili se ve Lhotě u Vsetína, kde se v témž roce znovu oženil s členkou nově ustaveného baptistického sboru v Rokytnici, sestrou Marií Hlinskou. V roce 1914, po vypuknutí 1.světové války, byl odveden do armády. Po návratu pracoval na svém hospodářství. Přitom se také horlivě účastnil života a práce v živém, misijním, rozvíjejícím se sboru v Rokytnici.

Ještě v témž roce se však kazatelské práce v Rokytnici vzdal a působil krátce na stanici brněnského baptistického sboru v České Třebové a od roku 1923-1927 v Brně.

V roce 1927 byl zvolen za kazatele v reemigrantském sboru ve Vikýřovicích. Za jeho působení sbor v roce 1928 vystavěl novou modlitebnu. Působil zde až do roku 1936, kdy pro vážné onemocnění musel ze služby odejít.

Baptistická modlitebna ve Vikýřovicích
Baptistická modlitebna ve Vikýřovicích byla za války přebudována na továrnu,
brzy po válce se opět stala modlitebnou .
STEHLÍK, D., LICA N., Pamětní kniha sboru BJB Vikýřovice k 85. výročí založení 1925 – 2010

Po anexi Sudet a následné okupaci fašistickým Německem se Macháčkovi odstěhovali do Jablůnky nad Bečvou a stali se opět aktivními členy rokytenského sboru. V jejich domě byla kazatelská stanice sboru. Bratr Macháček zde i v jiných stanicích sloužil Slovem.

Po válce se pak Macháčkovi vrátili zpět do Vikýřovic, kde navzdory svému pokročilému věku bratr kazatel ještě vypomáhal ve službě. Ve Vikýřovicích také dne 11. března 1952 zemřel.

z knihy Kazatelé BJB, 2005

 

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 9. 1. 2021

Similar Posts