Baptistická encyklopedie | Baptistická knihovna | Výročí

Jindřich Slanina *4. 1. 1902 – †5. 5. 1978

JINDŘICH SLANINA
4. 1. 1902 – 5. 5. 1978


Bratr kazatel Jindřich Slanina prožil své mládí v kruhu věřící mládeže. Chodíval do sboru BJB v Praze na Vinohradech, kde také v letech první světové války uvěřil, byl pokřtěn a přijat do sboru.

Když byl v Praze založen baptistický bohoslovecký seminář, byl mezi jeho prvními studenty. Po absolvování semináře pracoval v Podhořanech mezi mládeží a také se tu podílel na práci s dětmi v Dětském domově.

Dětský domov Chelčický - Jindřich Slanina
Dětský domov Chelčický v Podhořanech

Z Podhořan odešel na dvouleté studium do Spojených států na Northem Baptist Seminary v Chicagu. Po návratu z USA sloužil v letech 1927 – 1930 jako kazatel v Bělé pod Bezdězem, kazatelské stanici pražského sboru.

Dětský domov Chelčický v Podhořanech

V roce 1930 vystoupil z Bratrské jednoty Chelčického a stal se kazatelem v Jednotě českobratrské, dnešní Církve bratrské. Jeden rok sloužil v Praze na Vinohradech, pak ve sboru Bratislavě a ve sboru Klatovech.

O důvodech jeho rozhodnutí vystoupit z Bratrské jednoty Chelčického není nic známo. Mohlo to být přetrvávající napětí mezi bývalými svobodnými reformovanými evangelíky a rodinou Novotných, v kontextu s raným působením a ambicemi kazatele Jindřicha Novotného st. v pražském sboru Svobodné evangelické reformované církve. Zejména po vylíčení jeho působení v publikaci Aloise Adlofa Nástin dějin svobodných církví křesťanských zvláště pak svobodné reformované církve české ( KSM, edice Květy XIV, Praha 1905). Svoji roli mohlo hrát i navázání kontaktů se svobodně-reformovanými pedagogy při studijním pobytu v USA, kteří měli vliv na Jednotu českobratrskou u nás. Svědčila by o tom publikační činnost bratra kazatele Jindřicha Slaniny po roce 1930, která byla provázána spoluautorstvím s americkými autory. Tyto otazníky čekají na další hlubší badatelský výzkum.

Jindřich Slanina byl autorem několika publikací:

  • To nejdůležitější – úvahy a přednášky proslovené ve Spojených státech severoamerických, témata přednášek: Masaryková-Garrigue, Charlotte, > 1850-1923, Masaryk, Tomáš Garrigue, > 1850-1937, křesťanská víra, interpersonální vztahy > křesťanské pojetí, duchovní život > křesťanské pojetí, 185 stran, Praha, [s.n.], 1928
  • K nejvyššímu cíli – R. A. Ashworth, Jindřich Slanina, 74 (6) stran, Série “On Being a Christian”, Praha [nákl. vlast.], 1930
  • Co chce a čemu učí Jednota Českobratrská (v publikaci: Pohled do náboženských dějin města Klatov [prosloveno při slavnostním otevření modlitebny Jednoty Českobratrské v Husově domě v Klatovech dne 27. X. 1935 / napsal Jan Hochman])
  • Ježíšův charakter – Charles Edward Jefferson, Jindřich Slanina, 31. stran, název doplňku: Jedinečnost a absolutnost Ježíše Krista / vybral a upravil J.Z. Slanina, 1. vyd. 1936, 2. vyd., Československý spisovatel, v Praze, 1947

Kazatelskou službu dokončil bratr kazatel Jindřich Slanina v Korandově sboru v Plzni, kde v roce 1966 odešel do důchodu.

Zdroj:

Kazatelé BJB, 2005

Národní knihovna České republiky

 

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 12. 2. 2021

Similar Posts