Přehledný obsah – Baptistická encyklopedie v historické posloupnosti. Uvedený rok znamená počátek činnosti (obecně, popř. u nás).

Baptistická encyklopedie

RokIlustraceNázev
33Počátek baptistů
1420Náboženská nesnášenlivost
1524Konrad Grebel
1525Felix Manz
1527Reformace v Anglii
1527Kontroverze Jindřicha VIII.
1529Teologické změny v průběhu reformace v Anglii
1531Umírněná náboženská reforma Jindřicha VIII.
1538Obrácené reformy Jindřicha VIII.
1547Reformace Edwarda VI.
1559Náboženství za vlády královny Alžběty
1559Anglikánské náboženské vyrovnání
1560Puritánské hnutí
1583Primát Johna Whitgifta
1585Brownistické nebo barrowistické hnutí
1594John Smyth
1602John Smyth – teologie
1602Thomas Helwys
1606Počátky baptismu – Útěk do Amsterdamu
1608Počátek generálních baptistů
1608Bohoslužba ve Smythově sboru 1608
1610John Smyth – osobní vyznání víry 1610
1611Thomas Helwys – Prohlášení o víře 1611
1611Teologie zakladatelů baptismu
1612John Smyth – spisy
1624Angličtí generální baptisté 1624 – 1626
1630Generální baptisté v Anglii 1630
1638Počátek partikulárních baptistů
1640Růst hnutí generálních baptistů
1651Bičování za křest věřících v Americe
1666Hugh M’Kail
1680Londýnské baptistické kavárny
1685První baptisté svobodné vůle v Americe
1691Kontroverze Hercules Collins 1691
1844První baptistický sbor v Polsku
1750Průnik kalvinistů mezi generální baptisty v Americe
1780Nedělní škola – vznik
1845Magnus Knappe
1863ČecháchPrvní baptisté v Čechách a na Moravě
1863August Meereis
1867ČechPrvní baptistický křest na území Čech
1875Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je mapa.png.Křest Václava Cinekra
1875Václav Zinecker
1880Baptistická bohoslužba 1880
1885Jindřich Novotný
1886Dr. Václav Králíček
1888Norbert Fabián Čapek
1888Frida Fetzerová
1889Franz Winter
1898Tomáš Macháček
1898Karel Vaculík
1899Hanebný článek o baptistickém pohřbu
1902Jindřich Novotný ml.
1903Náboženská nesvoboda v Rakousku
1905Světový kongres baptistů Londýn 1905
1905Kongres 1905 – delegáti z Čech
1905Kongres 1905 – projev N. F. Čapka
1905Počet baptistů ve světě 1905
1905Baptistické vzdělávací ústavy 1905
1905Baptistické misijní společnosti 1905
1905Kongres 1905 – střípky a zajímavosti
1905Kongres 1905 – vyznání víry
1905Kongres 1905 – odhalení sochy Ch. Spurgeona
1905Světový svaz baptistůSvětový svaz baptistů
1905Světový svaz baptistů – ústava z r. 1905
1905Světový svaz baptistů – výbor 1905
1907Josef Novotný
1907Bernard Peters
1908Evropský baptistický kongres Berlín 1908
1908Program kongresu 1908 v Berlíně
1908Kongres 1908 v číslech
1908Kongres 1908 o poměru církve a státu
1908Kongres v Berlíně 1908 – ohlas pedagogický
1912Josef Walzel
1914Baptistická bohoslužba v roce 1914
1920Adolf Knobloch
1921Jan ⁶Mikulenčák
1925Cyril Burget
1926Sovětský vězeň baptista Jaroslav Martínek
1927Josef Novotný: Obhajoba baptistů
1927Jindřich Slanina
1928Václav Čermák
1929Sbory německých baptistů v oblasti Rovna na Volyni
1929Persekuce kazatelů německých baptistů na Volyni 1929 – 1938
1930Vilém Pelikán
1944Češi jsou zpět v katakombách
1954Martin Luther King jr.
1970Baptistický sbor v Aši
2004Baptistický sbor v Blansku