Počátky baptismu – Útěk do Amsterdamu 1606

Bývalý anglikánský duchovní, kazatel a kolega z Cambridge John Smyth prchá kvůli pronásledování ze strany anglikánské církve z důvodu svého nezávislého přesvědčení víry do Amsterdamu v Holandsku.

Zde se stává vedoucím malého společenství uprchlíků pro víru z Anglie.

Útěk do Amsterdamu

V Amsterodamu se seznamuje se svobodnějšími náboženskými směry, s novokřtěnci, Hugenoty a Mennonity. Sledováním těchto nových směrů má možnost si dotvářet své vlastní názory a zásady víry. 

Skupina kolem Smythe, tři tucty uprchlíků, byli vyznavači viklefismu. Považovali  katolickou církev za antikrista a anglikáni pro ně nebyli o nic lepší. Hledali krásnou, na pravdách Bible postavenou, církev. A protože se jim žádná církev nepodobala církvi biblické, rozhodli se novozákonní církev znovu založit.

John Smyth v Amsterdamu formuloval vyznání víry; pak pokřtil sám sebe, protože nebyl k dispozici nikdo jiný k provedení křtu.

Tento “drzý akt” skandalizovali i někteří z těch, kteří spolu se Smythem pohrdali anglickou státní církví. Separatista a uprchlík v Amsterdamu Richard Bernard ho přezdíval „Se-Baptist“ (samokřestitel). Ačkoli Smythovi následovníci upřednostňovali termín „Křesťané pokřtěni na základě vyznání své víry“, kratší, hanlivé označení „se-baptista“ se později zkrátilo na „baptista“.

Jiné prameny uvádějí, že byl John Smyth pokřtěn Thomasem Helwysem, kdy vzájemně pokřtili jeden druhého. Hanlivé pojmenování od Richarda Bernarda by potom mohlo mít důvod spíše symbolický – chybějící církevní subordinace pro provedení křtu (zřejmě anglikánské).

Prameny

  • Daniel Heinz: John Smyth. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 10, Bautz, Herzberg 1995, ISBN 3-88309-062-X, Sp. 708–711.
  • John David Hughey: Die Baptisten – Lehre, Praxis, Geschichte. Kassel 1959
  • https://www.christianitytoday.com/history/people/denominationalfounders/john-smyth.html
Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 20. 8. 2020