Počátek a kořeny baptistů

Kdo byl první baptista a kde byl první baptistický sbor? Kdy začali baptisté svoji činnost a kdo byl jejich zakladatelem?

Mnoho lidí si klade tyto otázky. Chceme vědět o našich církevních kořenech. Poznání našich začátků nám pomůže porozumět dnes samým sobě.

Zní to jako jednoduché otázky a lze očekávat stručné a jednoduché odpovědi. Příběh baptistických počátků je však překvapivě komplikovaný; a ne každý souhlasí se závěry historických badatelů. Možná je to jeden z důvodů, proč byly takové otázky v minulosti tak kontroverzní. A proč se o sporných událostech tak málo mluvilo.

Křest anabaptistů v řece

Někteří lidé se snaží vystopovat organizované baptistické sbory zpět až do novozákonních časů nebo k Janu Křtiteli. Jeden myslitel dokonce přišel s tím, že Adam byl prvním baptistou! Určitě věříme, že naše nauka a víra vycházejí z Nového zákona, ale také se v našich organizovaných denominacích značně setkáváme i s touto Adamovou stránkou.

Historické důkazy dokládají, že baptisté v Anglii vznikli na počátku sedmnáctého století. Zjevně se vynořili z puritánsko-separatistického hnutí v anglikánské církvi.

Někteří z těchto horlivých lidí četli Bibli ve svém vlastním jazyce, věřili jí a snažili se podle ní žít. Vytvořili oddělené sbory, které přijímaly do svého členství pouze věřící, a pokřtili obrácené na základě jejich vyznání víry. Jejich oponenti jim dali přezdívku “baptisté” („křtitelé“, “křtěnci”) a toto jméno se ujalo.

Naše encyklopedie se pokusí vyplnit některé podrobnosti tohoto příběhu.

Prameny

  • Forthright Magazine (forthright.net)

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 23. 9. 2020