Světový svaz baptistů

Světový svaz baptistů (ve zkratce BWA) je celosvětovým hnutím baptistů. Byl založen na prvním kongresu baptistů v roce 1905 v Londýně a sdružuje baptistické svazy a konvence z téměř všech světadílů. Smyslem tohoto uskupení je propojovat baptistické organizace a sbory v jejich službě a svědectví o Ježíši Kristu.

Světový svaz baptistů

Světový svaz baptistů sestává z několika regionálních společenství nacházejících se v Africe, Asii, Karibiku, Evropě, Severní a Latinské Americe. Má dva výkonné úředníky, generálního tajemníka a prezidenta, a setkává se jednou ročně na koncilech a jednou za pět let na světových kongresech. Současným tajemníkem je Elijah Brown ze Spojených států a prezidentem na období 2020-2025 Tomas Mackey z Argentiny. Příští světový kongres se bude konat v červenci 2021 v Riu de Janeiru v Brazílii.

Kongres BWA 2021

Prameny:

-lkuc-

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 4.8.2020