Baptistická encyklopedie | Střípky z historie

Střípky z historie: 17. Baptisté před soudem 1882

Před soudem ve Vídni..

Pronásledování, udávání a šikana ze strany úřadů provázely baptisty v rakouském mocnářství za aktivní účasti klerikálů z Římskokatolické církve ale i z Evangelické církve helvetského vyznání (kalvinistů).

Tento střípek z historie útlaku baptistů nakonec dopadl pro baptisty dobře. Stal se ve Vídni 2. listopadu 1881, kdy policie na udání rozpustila baptistické shromáždění v bytě bratra Antonína Heigla. Tato událost měla následujícího roku soudní dohru. Někdo udal skupinku baptistů policii a státní návladní je žaloval u soudu.

Katolický týdeník Čech se o tomto případu zmiňuje v 53. čísle ze dne 05. 03. 1882. Z dikce článku je cítit mírný údiv, že soudy nebyly přísnější. Také nás překvapí dramatický popis baptistického křtu s úsměvným zveličováním, aby si katolický čtenář dobře zapsal za uši, že baptisté jsou blouzniví sektáři.

Střípky z historie: 17. Baptisté před soudem
Střípky z historie

Celou stránku si můžete stáhnout zde:

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 21. 3. 2021

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

Similar Posts