Baptistická encyklopedie

Světový kongres baptistů 1905 – projev N. F. Čapka

Na Světovém kongresu baptistů 1995 v Londýně měli delegáti možnost krátce pozdravit kongres jménem své země. Tajemník Shakespeare vysvětlil kongresu, jak se bude při tom postupovat:

Metoda, kterou jsme pro čtení seznamu přítomných delegátů vybrali, je následující: Po vyvolání jména zástupce přijde vyzvaný dopředu a bude mít krátký proslov. Po třech minutách zazvoní zvonek, ten musí být respektován. Nato celá delegace povstane a společně zazpívají ve svém rodném jazyce jeden verš písně. President kongresu pak podá zástupci pravici na znamení přátelství.

Za Rakousko-Uhersko promluvil brněnský kazatel Norbert F. Čapek. Ve svém pozdravu řekl toto:

Norbert Fabián Čapek

Moje schopnost mluvit anglicky je velmi malá, ale moje láska k anglickému lidu, anglické svobodě a anglickému jazyku je obrovská. Když jsem vstoupil do tohoto sálu, nečekal jsem, že budu mluvit, proto mi prosím omluvte moje chyby.

Rakousko-Uhersko má 37 sborů a 9 783 členů. Chci také mluvit o misii ve Skavonii, ve které působí 5 sborů s 500 členy. (Slavonie je historická země ležící mezi řekami Drávou, Sávou a Dunajem, rozdělená v současnosti mezi Chorvatsko a Srbsko) Ve Slavonii je dvacet pět milionů lidí a kdo by chtěl popřít, že tam potřebujeme sbory evangelia stejně, jako v Číně nebo v Japonsku? Nemůže být Boží vůle, aby tyto národy došly zkáze a neslyšely o nabízené oběti v Kristu.

Zvláště bych chtěl zmínit Moravu. Před čtyřmi sty lety to byla nejbaptističtější země na kontinentu, ale dnes leží ve tmě náboženské noci. Pohanský charakter Římskokatolické církve se mnohem více projevuje v Rakousko-Uhersku než v Anglii. Tam má úplně rozdílné aspekty. Kdyby naše práce byla přenesena z této země do jiných zemí, jsem přesvědčený, že by vydala bohaté ovoce.

Letos se během mých evangelizačních cest obrátilo 100 lidí a 62 bylo pokřtěno. To bylo v jednom roce, a kdyby zde bylo více pracovníků, mohlo by se stát, že Morava, která byla před čtyřmi sty lety baptistická, by zůstala baptistickou zemí i v budoucnosti. Pole v Rakousko-Uhersku se bělejí ke žni. Pojďte a pomozte nám. (potlesk)

Kazatel N. F. Čapek měl v Londýně ještě jeden projev. Jeho obsah však nebyl zaznamenán. Bylo to v předvečer kongresu v pondělí 10. července, kdy na londýnských předměstích proběhlo 12 veřejných shromáždění, aby bylo veřejnosti umožněno zúčastnit se kongresového setkání. Předsedající kongresu a řečníci se sešli na čaj v baptistickém sborovém domě a potom se rozjeli přimo do různých vybraných míst.

Kazatel N. F. Čapek vystoupil na shromáždění v Harlesdenu na Acton Lane, jak vidíme na spodním obrázku.

Prameny

  • John Howard Shakespeare: The World Baptist Congress 1905, Authorised Record of Proceedings, vyd. Baptist Union Publication Dept., rok vydání 1905, nyní ve sbírce Harvard University.

Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 24. 8. 2020

Similar Posts