Baptistická encyklopedie | Střípky z historie | Ze světa baptistů

Střípky z historie: První baptistický sbor v Polsku

Střípky z historie: První baptistický sbor v Polsku
kazatel Gotfryd Fryderyk Alf

Baptistická práce začala v Polsku již v roce 1844 a je spojená s osobou vesnického učitele Gottfrieda Fredericka Alfa (1831–1898), žijícího ve vesnici Adamów poblíž Pułtusku. Po přečtení Bible prošel Gotfryd Fryderyk Alf duchovním průlomem a díky podpoře baptistických misionářů z východního Pruska byl 28. listopadu 1858 spolu se skupinou dalších asi dvaceti věřících pokřtěn. Tento den je přijímán jako počátek baptistů v polských zemích a jako datum založení prvního baptistického sboru v Polsku v Adamově.

Zažehli tak pozoruhodné baptistické hnutí a každý sbor se řídil jejich příkladem. Ve vesnicích vytvářeli „misijní stanice“. Každá misijní stanice se časem stala nezávislým sborem.1

Baptisté v současných polských zemích se však u německé populace objevili dříve. První baptistický sbor byl založen v roce 1844 v Elblągu. Další byly založeny ve Vratislavi, Olsztynu a Štětíně v roce 1846 a v Legnici v roce 1849.

Johann Gerhard Oncken

Jednalo se o německé sbory a na jejich založení měl zásadní vliv Johann Gerhard Oncken, který zakládal baptistické hnutí v Evropě mimo Britské ostrovy.

V Zelowě vznikl polský baptistický sbor v roce 1872.

V roce 1904 měl sbor v Lodži 1 935 členů.

Polští baptisté přijali německé vyznání víry z roku 1847 (The German Baptist Confession of 1847) jako svoji konfesi2.

Zdroj:

1 Jerzy Pawel Rogaczewski, The Polish Baptist Identity in Historical Context, 1995.

2 John H. Y. Briggs, A Dictionary of European Baptist Life and Thought, Wipf and Stock Publishers, USA, 2009, p. 393

Krzysztof Bednarczyk: Historia Zborów Baptystów w Polsce do 1939 roku. Warszawa: Słowo Prawdy, 1997. ISBN 83-86586-02-8.

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 15. 2. 2021

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sbor

Similar Posts