Baptistická encyklopedie | Výročí

Erich Raeder *24. 3. 1890 – †23. 3. 1970

Erich Raeder *24. 3. 1890 - †23. 3. 1970

Erich Raeder

*24. 3. 1890 – †23. 3. 1970

Bratr kazatel Erich Raeder se narodil v německém Horním Slezsku, v městečku Leignitz (nyní polská Legnica). Jeho dětství bylo poznamenáno chudobou, strádáním a mnohými ústrky. Brzy osiřel a byl nucen se starat sám o sebe. Vyučil se ševcovskému řemeslu.

Ještě jako chlapec byl pozván do shromáždění věřících lidí, kde se poprvé setkal s Písmem svatým. Studium Písma jej přivedlo k rozhodnutí následovat Pána Ježíše. Vyhledal baptistický sbor, kde požádal o křest a stal se jeho členem.

Ve 23 letech začal studovat na baptistickém semináři v Hamburku. Jeho studium však bylo přerušeno první světovou válkou. Erich musel narukovat na frontu a dostal se i do francouzského zajetí. Po skončení války pak studium na semináři dokončil.

Oženil se a měl několik dětí – bližší údaje nám nejsou známy. Sloužil téměř 40 let jako kazatel v různých baptistických sborech východního Pruska.

Modlitebna baptistického sboru v Broumově

V letech 1939 – 1945, kdy se Broumov stal součástí německých Sudet, vykonával kazatelskou službu v tomto sboru. V době jeho působení broumovský sbor rychle vzrůstal.

Po skončení druhé světové války, v době odsunu sudetoněmeckého obyvatelstva, odešel z Broumova i bratr Raeder. Působil pak jako kazatel v Německu. Protože celý život pilně studoval, osvojil si široké znalosti teologické i jazykové.

Budova bývalého teologického semináře, dnes sborový dům baptistického sboru (Gemeindezentrum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten)) ve městě Buckow

V letech 1959-65 přednášel jako profesor na Buckowském baptistickém semináři Starý zákon, dějiny filozofie, etiku, dějiny náboženství a exegezi. V roce 1965 napsal a vydal v Berlíně výbornou knížku o biblickém křtu „Die Taufe – ein Bekenntnis”.

Navzdory malému počtu studentů (oficiálně byl omezen na 16 studentů) byl Buckowský teologický seminář v bývalé NDR – podle Stefana Stieglera – „světově proslulý, přinejmenším ve světě baptistů“

Ačkoli mnoho baptistických svazů států bývalého východního bloku bylo podstatně větších, žádný z nich neměl srovnatelné školicí zařízení pro studenty teologie. V Buckowě tedy studovali nejen východoněmečtí studenti, ale také studenti ze SSSR, ČSSR a Maďarské lidové republiky. Seminář se v průběhu let vyvinul do důležitého rozhraní mezi Východem a Západem:

„Lektoři se pravidelně scházeli, studenti navazovali partnerství, každý rok se setkávali ve východním Berlíně, knihy byly pašovány přes hranice všemi možnými způsoby.“ 

V rámci německých baptistů zastával teologický seminář v Buckowě zcela nezávislé teologické pozice. V roce 1978 například v souvislosti s prací na společném vyznání víry, takzvané zprávě o víře, formulovala nezávislé chápání křtu. Díky tomu se její vydání v NDR stalo odpovědným se od vydání SRN lišil „nesvátostným textem v článku o křtu“. 

Buckowský seminář byl také před hamburským seminářem, když došlo na přijetí studentek teologie. V zimním semestru roku 1969 byla první studentka přijata do kurzu teologie v Buckowě. Pokyny pro školení a zaměstnávání ženských teologických pracujících v Asociaci evangelikálních svobodných církví NDR, které přijala federální vláda, se však objevily až v roce 1977.

Bratr kazatel Erich Raeder odešel do důchodu v 75 letech a zemřel v Mnichově ve věku 80 let.

Prameny:

  • Jan Vychopeň, Jaroslav Smílek, Vlastimil Pospíšil: Kazatelé BJB, 2005
              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 22. 3. 2021

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

Similar Posts