Baptistická encyklopedie

První baptisté v Čechách a na Moravě 1863

První baptista, který začal působit v Čechách a na Moravě, byl kazatel Magnus Knappe z Pruského Slezska, z Freiburgu. Ten se seznámil v roce 1858 s mladým mužem Franzem Pohlem, který jej pozval na Broumovsko a uvedl do řady německých katolických rodin v obcích Schonau a Märzdorf.

Čechách
Magnus Knappe

Začátky misijní práce byly skromné a svízelně. Činnost M. Knappa v Čechách brzy vypátrali Jezuité a začali proti němu kázat jako proti kacíři. Knappe i ti, kteří mu naslouchali, byli po řadu let vystaveni hrozbám a velkému útlaku, Knappe sám byl v Broumově i uvězněn. Nevzdával se však, stále se znovu na Broumovsko vracel a jeho vytrvalost v misljnim díle začala přinášet první výsledky. V dubnu 1863 byl jím pokřtěn v Konigswalde v Prusku Franz Pohl a v říjnu téhož roku i jeho matka Barbara Pohlová. To byli tedy dva první baptisté v Čechách.

Čechách
Prameny:
  • Program k Jubileu 100 od založení prvního baptistického sboru v Čechách a na Moravě, autor neuveden

 

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 9. 1. 2021

Similar Posts