Baptistická encyklopedie | Historické články

První baptistický křest na území Čech 1867

První křest na území Čech vykonal bratr Magnus Knappe 3. srpna 1867 v řece nedaleko Broumova. Je to však jediný zaznamenaný případ z té doby. Druhý zaznamenaný případ je až z roku 1884, kdy pokřtil M. Knappe broumovské věřící ve Freiburgu a dalších mistech na území Pruska.

První baptistický křest na území Čech 1867
Magnus Knappe s manželkou

Broumov byl kazatelskou stanici freiburgského sboru až do devadesátých let minulého století a pak byl až do svého osamostatnění kazatelskou stanicí pražského sboru. Jeho prvním kazatelem se stal bratr Franz Winter. Ve svém původním složení – jako německý sbor – existoval sbor baptistů v Broumově až do konce 2. světové války.

Prameny:
  • Program k Jubileu 100 od založení prvního baptistického sboru v Čechách a na Moravě, autor neuveden

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 4. 9. 2020

Similar Posts