Počátek partikulárních baptistů 1638

Partikulární baptisté vznikli o generaci později než generální baptisté. Byli pojmenovaní podle svého pohledu na smíření s Bohem jen v některých případech. Věřili, že Kristus zemřel pouze pro určitou skupinu, pro vyvolené. Byli hluboce ovlivněni učením Jana Calvina, protože anglikánská církev, z níž partikulární baptisté vzešli, ač měla nejprve ráz „národního katolicismu“, byla postupně kalvinizována.

Partikulární baptisté vznikli z nezávislého sboru. Zatímco separatisté, jak název napovídá, se zcela oddělili od anglikánské církve, nezávislí se snažili zachovat autonomní sbory bez radikálního rozchodu se státní anglikánskou církví. Nakonec byla většina nezávislých vedena k úplnějšímu oddělení.

Již v roce 1616 byl Henry Jacob vůdcem malého nezávislého sboru v Londýně. Dalšími dvěma pastory byli John Lathrop a Henry Jessey. Tento sbor je často nazýván „sborem JLJ“ z iniciál těchto tří raných pastorů.

Křest nemluvňat byl i v nezávislém sboru JLJ

Členové tohoto sboru JLJ neustále hovořili o smyslu křtu. Do roku 1630 jeden člen ze sboru odešel, pravděpodobně byl v opozici vůči křtu nemluvňat.

V roce 1633 se řada členů stáhla ze sboru JLJ a vytvořila další sbor a možná někteří z nich byli v té době znovu pokřtěni jako věřící. V roce 1638 několik dalších ze sboru JLJ odešlo, aby se připojili ke skupině, vzniklé v roce 1633. Staré církevní záznamy jasně uvádějí, že v roce 1638 přijali křest jako věřící. Historici proto dospěli k závěru, že první konkrétní baptistický sbor partikulárních baptistů pochází přinejmenším z roku 1638 a možná dokonce z roku 1633. Ačkoli jejich křest byl pouze pro věřící, zpočátku byl vykonáván kropením nebo poléváním.

Do roku 1650 byla v Londýně a jeho okolí řada partikulárních baptistických sborů.

V roce 1644 sedm z nich vypracovalo vyznání víry, které ukazovalo některé z jejich odlišných názorů. Kromě omezeného smíření s Bohem učili křest věřícího ponořením a trvali na tom, že člověk, který je jednou spasen, je navždy spasen.

Prameny

  • Burrage, Champlin: The Early English Dissenters (1550 – 1641), díl I., Cambridge: at the University Press, 1912, str. 236.

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 4. 9. 2020