Zneužívání: 64. Přijetí šikmé plochy
| | |

Zneužívání: 64. Přijetí šikmé plochy

Zneužívání: Pojďte dolů po skluzavce!
Vede ke svobodě milovat všechny ve jménu Ježíše. Sjeďte dolů a pozvěte své přátele. Jděte dál a obejměte celé lidstvo – ženy, muže, chudé, bohaté, černochy, hnědé, bílé, domorodce, přistěhovalce, heterosexuály, gaye, lesby, transsexuály, queer – všechny stvořené k Božímu obrazu.

Sklouzněte po té kluzké skluzavce inkluze. Tam na vás bude čekat Ježíš.

Ženy ve službě: 97. Prodporuji ženy kazatelky
| |

Ženy ve službě: 97. Prodporuji ženy kazatelky

Ženy ve službě: Kdyby Kristova církev přijala argument, který se objevuje v Pavlových spisech, jako pravdu evangelia, pak by možná americké otroctví stále existovalo. Naše christologie musí přebít naše kulturní zátěže a kulturně zaujaté biblické výklady. Woman’s Missionary Union of Virginia podporuje ženy, které kážou a slouží v kazatelské službě!

Zneužívání: 63. Saddleback a Fern Creek na sjezdu SBC stáli proti Al Mohlerovi
| |

Zneužívání: 63. Saddleback a Fern Creek na sjezdu SBC stáli proti Al Mohlerovi

Zneužívání: Karty byly poskládány v neprospěch Lindy Barnes Pophamové a Ricka Warrena ještě předtím, než se v úterý 13. června na výročním shromáždění Jižního baptistické konvence (SBC) vůbec chopili mikrofonu. Každý z kazatelů dostal tři minuty na to, aby přednesl argumenty, proč by delegáti měli jejich sbory znovu přijmout do SBC, a když překročili vymezený čas, byl každý z nich u mikrofonu přerušen. Oba kazatelé náhle zmlkli uprostřed věty, když jim byly vypnuty mikrofony.

Zneužívání: 62. Rick Warren se omlouvá ženám
| |

Zneužívání: 62. Rick Warren se omlouvá ženám

Zneužívání: “Veřejně se omlouvám každé dobré ženě ve svém životě, církvi a službě, které jsem se za léta své ignorance nedokázal zastat. Trápí mě, že jsem jim bránil v poslušnosti příkazu Velkého poslání (a Sk 2,17-18), že každý má v církvi učit. Bránil jsem jim v používání duchovních darů a vůdčích schopností, které do nich Duch svatý svrchovaně vložil. To mi teď láme srdce a já svého hříchu upřímně lituji a činím pokání.”

Zneužívání: 59. Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA
| |

Zneužívání: 59. Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA

Zneužívání: Jsem rozhořčen zprávou, že jste využil svého postavení ve Světové baptistické alianci k odvolání T. J. Williamse-Haugera z účasti ve dvou komisích BWA. Co považuji za ještě znepokojivější, je jazyk, který jste údajně použil jako způsob, jak Williams-Haugera donutit, aby v tichosti odstoupil ze zvolených funkcí v BWA.

Zprávy: 306. Gay křesťan byl vyhozen z komisí BWA
| | |

Zprávy: 306. Gay křesťan byl vyhozen z komisí BWA

Zprávy: Zatímco Brown a BWA nechtějí o příběhu, který se za jeho e-mailem skrývá, mluvit, Williams-Hauger je ochoten svůj příběh vyprávět. Williams-Hauger vnímá své vyřazení ze služby v BWA jako obžalobu všech LGBTQ křesťanů: “Když Elijah řekl, že tě odvolávám z této komise, byl to způsob, jak říci, že můj hlas jako LGBTQ osoby nemá žádnou cenu.”

Svědectví: 65. Jdi po vodě!
| | | | |

Svědectví: 65. Jdi po vodě!

Svědectví: Učili mě, že nemohu být ordinována, protože jsem žena. Pán mě však vzal tam, kam jsem nechtěla, aby mě učil. Ježíš Kristus mě vzal na místo, kde sám chodil po vodě, aby mě uvedl do nového období služby. Vzal mě na místo, kde byl sám ponořen, aby nade mnou prohlásil, že jsem vyvolená a poznamenaná jeho láskou.

Zneužívání: 54. Vzdorování systému: Vyhýbání se, podřízení se a Ježíš
| |

Zneužívání: 54. Vzdorování systému: Vyhýbání se, podřízení se a Ježíš

Zneužívání: Ježíš se nezapsal se do semináře saduceů. Neusiloval o podporu farizeů ani se neucházel o místo ve veleradě sanhedrinu. Nesnažil se získat moc v náboženském systému nebo jeho prostřednictvím. Působil v autoritě, kterou mu dal jeho Otec, a činil tak mimo strukturu, která se ho snažila přinutit, aby hrál podle lidského zneužití Božích cest.

Svědectví: Budeš mě následovat? Část 2. Občanská válka, Jih a církev
| | | |

Svědectví: Budeš mě následovat? Část 2. Občanská válka, Jih a církev

Svědectví: Jižní baptistická konvence byla vytvořena, aby hájila provádění zneužívání a legalizovala násilníky. Systém vytvořený na ochranu a popírání zneužívání je sám o sobě zneužívající. Zneužívající systém, který se snaží zakotvit u Boha a propagovat zneužívání jako zbožné, je vlk v rouše beránčím. Dokáže oklamat mnoho lidí. Může zdecimovat mnoho lidí. A zcela zkresluje charakter Boha, který se vydal za všechny lidi.

Zneužívání: 48. Násilníci, které nevidíme
| |

Zneužívání: 48. Násilníci, které nevidíme

Zneužívání: Zneužívající jsou iluzionisté. Hodně prozříme, když poznáme, že je celý systém zneužívající, a vidíme celkový obraz toho, co dělá a proč, ve světle toho, co víme o jednotlivých zneužívajících.

Naše svoboda a život závisí na spolupráci s Bohem, protože nás osvobozuje od násilníků, které jsme neviděli.

Zneužívání: 47. Klany ve sboru
| |

Zneužívání: 47. Klany ve sboru

Zneužívání: Klany lze definovat jako kruhy moci, v nichž se vůdci spoléhají na různé mechanismy k získání, udržení a ovlivňování svých následovníků, a to jak jejich budováním, tak snižováním jejich počtu. 

Vůdci přitahují do svých kruhů následovníky a „umožňují jim vyhřívat se v záři popularity a přijetí“.