Baptisté – Síť víry – Kdo jsme

Baptisté - Síť víry - Kdo jsme

Síť víry je volným křesťanským sdružením jednotlivců, skupin či sborů, prostorem, v němž se vlákna tradice a přítomnosti, názorů a vztahů setkávají v uzlech konkrétních postojů a aktivit. V moři nejrůznějších přesvědčení, zásad a pravidel života snaží se Síť víry vylovit na světlo Boží to, co je v duchu evangelia nositelem naděje, soucitu a porozumění. Svým důrazem na svobodu svědomí, rovnoprávnost a nenásilí jsou při tom rybaření inspirací zejména český myslitel Petr Chelčický, stará Jednota českých bratří, novokřtěnci, baptistické hnutí a mnozí další. Síť víry je ze své povahy otevřená novým podnětům, připravena navazovat nová vlákna přátelství, sounáležitosti a odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme.

Kdo jsou baptisté:


Baptisté - Síť víry - Kdo jsme


Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů