Josef Dvořák (1889 – 1973)
|

Josef Dvořák (1889 – 1973)

Dnes si připomínáme výročí 132 let od narození bratra kazatele Josefa Dvořáka. Bratr Josef Dvořák se stal plodným dělníkem na Boží roli v podivuhodně krátké době. Před svým obrácením viděl kolem sebe nadmíru nespravedlnosti, ale neznal Bibli a nevěděl, co Bůh dělá proti této nespravedlnosti.

Josef Novotný (1886 – 1966)
| |

Josef Novotný (1886 – 1966)

Dnes si připomínáme výročí 125 let od narození bratra kazatele Josefa Novotněho. Bratr Josef Novotný byl nesporně naším nejvzdělanějším, současně však i prakticky nejschopnějším pracovníkem se schopnostmi vůdčími, organizačními a řečnickými. Při svých hlubokých vědomostech a znamenité kvalifikaci vědecké byl mužem upřímné, dětinské víry a vroucí zbožnosti.

Franz Winter
|

Franz Winter

Bratr kazatel Franz Winter, bývalý úředník, pocházel pravděpodobně ze Šonova u Broumova nebo z blízkého okolí. Žádná životopisná data jeho osoby se nedochovala, proto využíváme k připomenutí jeho výročí první den měsíce února..