1

Kongres 1908 o poměru církve a státu

Projev předsedy Světového svazu baptistů Dr. Johna Clifforda na Prvním evropském baptistickém kongresu v Berlíně v roce 1908 na téma Vztah církve a státu, jak jej přinesly Evanjelické listy.

Dr. John Clifford (1836 – 1923)

Každé spojení církve se státem, ať je zdánlivě sebeprospěšnější pro církev, ubíjí v ní ducha a život, a svádí ji, hledat svůj vlastní prospěch na úkor národa.

Dr. John Cifford, předseda Světového svazu baptistů, Berlín 1908

Nezadržitelný proud lidského vývoje odplaví státní církve, avšak evangelium jen tím svobodněji bude uplatňovat svůj blahodárný vliv na národy, neboť Kristus, Hlava církve, vede k vítězství a k pravé svobodě.

Dr. John Cifford, předseda Světového svazu baptistů, Berlín 1908

Prameny

  • Evanjelické listy, ročník 26, číslo 10, listopad 1908, str. 77
Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 16.8.2020