Kongres v Berlíně 1908 – ohlas pedagogický

První evropský baptistický kongres v Berlíně 1098 měl ohlas v soudobých Pedagogických rozhledech.

Zásadně uznaváme právo státu určovat obsah vyučování ve školách, ale se stejnou energií zastáváme svobodu duše.

Evropský baptistický konres v Berlíně 1908

Jsme zásadně pro rozluku církve od státu i v otázce vyučování náboženství na školách.

Evropský baptistický kongres v Berlíně 1908

Prameny

  • Pedagogické rozhledy, věstník literárního a pedagogického odboru při Ústředním spolku jednot učitelských v Čechách, ročník 22, 05. 1909, číslo 8, str. 822
Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 17.8.2020