Střípky z historie: 18. Baptistická bohoslužba v roce 1914

Střípky z historie přinášejí obraz ze života baptistů ve Skotsku na počátku dvacátého století.

Sestra Lydia Kolátorová popsala průběh baptistického shromáždění v roce 1914 v Edinburgu ve Skotsku.

Bylo poznamenáno námořní tragédií, která se stala v noci z 28 na 29 května, kdy se u kanadského pobřeží srazily dvě lodi. Jedna z nich “Empress of Ireland” vezla 995 cestujících a 300 členů posádky. Loď se potopila v deseti minutách ve dvě hodiny ráno. Jen několik málo lidí se zachránilo, ostatní zahynuli.

Mezi nimi byli i členové Armády spásy, jejich nejvyšší důstojník i s rodinou, který spolupracoval s generálem Armády spásy od jejího počátku, a mnozí další její vynikající důstojníci, a také jejich nejlepší hudební soubor.

Všichni se plavili do Londýna, kde měli jít společně s dalšími v průvodu při zahájení svého kongresu.

Byla to tragická a nenahraditelná ztráta. V Londýně i v Liverpoolu, odkud pocházela většina posádky, panoval velký smutek.

V neděli na Svatodušní svátky zpívala Lydia na vyzvání jednoho důstojníka píseň Žádná tíž tam nebude, žádná bolest, zklamání ani pláč, ni smutné loučení.

Večer navštívila sestra Lydia baptistické shromáždění, jehož průběh popisuje takto:

Střípky z historie: Baptistická bohoslužba v roce 1914

Střípky z historie:  17. Baptistická bohoslužba v roce 1914

Prameny

  • Betanie, biblický časopis k probuzení a pěstování křesťanského života, ročník 32, 10. 6. 1914, číslo 16, str. 181b

Další články z rubriky Střípky z historie.

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 28. 3. 2021

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů