Střípky z historie: 19. Novokřtěnci na Broumovsku

Bratr Jan Bistranin při svém bádání o historii baptistů nalezl v Časopisu katolického duchovenstva z roku 1910 článek Novokřtěnci na Broumovsku, který z katolického pohledu očima opata Vavřince Wintera popisuje velmi detailně ranou historii baptistů na Broumovsku. Jde o unikátní informace o počátcích baptistického hnutí v Broumově a Šonově, ze kterého posléze povstal první (německý) baptistický sbor na území Království českého.

Z článku vyjímáme:

Střípky z historie: 19. Novokřtěnci na Broumovsku

Střípky z historie: 19. Novokřtěnci na Broumovsku

Pro studijní účely si můžete celý článek stáhnout v PDF formátu zde:

Prameny:


O. S. B. v Broumově P. Vavř. Wintera, Novokřtěnci na Broumovsku, Časopis katolického duchovenstva, ročník 1910, číslo 1 a 2 na stranách 126-132.

Další články z rubriky Střípky z historie.

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 28. 3. 2021

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů