Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 2.

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 2.

Svědectví

Bůh nepřítel v Lovosicích II.

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích

2.

První sborová schůze

V průběhu oné první sborové schůze nám bylo řečeno, že návrh na vystoupení lovosického sboru z kongregace je zatím informace, kterou budeme ještě dál řešit, ovšem pak jeden z bratrů navrhl o tomto návrhu hned hlasovat (nač to prý odkládat), když většina sboru s tím prý souhlasí.

My ostatní jsme to slyšeli poprvé, a tudíž pro nás bylo nepředstavitelné, o něčem tak zásadním rozhodnout takhle rychle a pod tlakem.

Přesto na hlasování došlo!

My, kteří jsme při něm hlasovali proti odchodu z naší kongregace, jsme se poté ozvali, že s takovým hlasováním nesouhlasíme, a že je potřeba tak závažný krok důkladně uvážit.

Také byl vznesen dotaz, kam náš sbor bude patřit, když z kongregace odejdeme?

Staršovstvo nás ujistilo, že se nic nezmění, že sbor bude fungovat dál, jen nebude součástí kongregace. Ale kam skutečně bude směřovat, nám nikdo neřekl.

Někteří z nás, kteří tím vším byli zaskočeni, ještě různě reagovali a argumentovali proti návrhu i proti hlasování.

Nakonec se provedené hlasování anulovalo (pro vystoupení byla sice nadpoloviční většina, ale nebyla to potřebná 2/3 většina všech členů sboru) a po dlouhé diskusi se sbor rozhodl nové hlasování přesunout na další sborovou schůzi 28. 10. 2018.

Kazatel přitom dodal, ať hlasujeme pouze „Ano nebo Ne“, zdržet se hlasování není prý vhodné!

Celá sborová schůze trvala skoro tři hodiny a odcházeli jsme z ní naprosto rozčarovaní.

Měli jsme pocit, že se nám to všechno snad jen zdá.

Stále jsme nechápali nutnost odchodu našeho sboru z naší kongregace…

A také, proč náš sbor pořád řeší problémpraktikované homosexuality“ ve sboru Na Javorce? Jsme snad my lepší než ti druzí? Proč taková duchovní pýcha a proč soud nad těmi, kteří možná vnímají některé věci v církvi trochu jinak?

To sdělení o odchodu z naší kongregace nás zasáhlo víc, než jsme si mysleli a to jsme zdaleka netušili, co všechno to s sebou přinese…

Věra

(pokračování příště)

Jména autorů svědectví i zúčastněných aktérů tohoto zápasu o směřování sboru byla změněna, protože není důležité, kdo co řekl a udělal, ale je důležité poznat, jak funguje toxická teologie a jaká zanechává traumata v srdcích těch, kteří ji odmítnou akceptovat.

Další díly seriálu Bůh nepřítel v Lovosicích:

Bůh nepřítel v Lovosicích 1.

Bůh nepřítel v Lovosicích 2.

Bůh nepřítel v Lovosicích 3.

Bůh nepřítel v Lovosicích 4.

Bůh nepřítel v Lovosicích 5.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 1.

Bůh nepřítel v Lovosicích 6.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 2.

Bůh nepřítel v Lovosicích 7.

Bůh nepřítel v Lovosicích 8.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 3.

Bůh nepřítel v Lovosicích 9.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 4.

Bůh nepřítel v Lovosicích 10.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 5.

Bůh nepřítel v Lovosicích 11.

Bůh nepřítel v Lovosicích 12.

Bůh nepřítel v Lovosicích 13.

Bůh nepřítel v Lovosicích 14.

Bůh nepřítel v Lovosicích 15.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Doslov

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry