Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 9.

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 9.

Svědectví

Bůh nepřítel v Lovosicích 9.

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích

9.

Když jsme začátkem února rozeslali na sbory prosbu, aby podpořily náš návrh pro Sjezd delegátů, čekali jsme, že se alespoň některé sbory za náš návrh postaví.

Sjezd delegátů se blížil a ve sborech probíhaly sborové schůze, kde se řešily věci spojené se Sjezdem delegátů. Sem tam jsme se doslechli, že nás ten či onen sbor podpoří, ale nakonec náš návrh podpořil jen jediný sbor, a to Oheb 1. 

Určitými prohlášeními se snažil nám pomoci i sbor v Okénkovicích a morálně nás podpírali také sbory Na Javorce a Koberec. Ale v celé kongregaci je cca 36 sborů. Takže ty ostatní stály na straně vedení kongregace, které náš návrh od začátku podpořit nechtělo.

Zřejmě se projevil vliv vedení kongregace na jednotlivé sbory, nebo spíše jejich kazatele, které sbory ovládali.

Pak už jen záleželo na tom, s jakým mandátem na Sjezd delegátů jednotliví delegáti ze sborů přijedou. 

Těsně před Sjezdem delegátů některé návrhy, které se týkaly právě sboru v Lovosicích, byly vyškrtnuty (návrhy sboru v Okénkovicích) a ještě jiné změny proběhly.

Postupně se nám tak rozkrývala politika vedení kongregace a jednotlivých kazatelů, o které jsme dosud neměli ani ponětí. Viděli jsme, že v kongregačním systému se nastoluje presbyterní řád a jiné nám nepochopitelné věci.

Docházelo nám, že ti, co se nějak nepohodlně ozývají za svá práva a chtějí stát za pravdou, jsou pro “církev” nepohodlní. Jak hrozné zjištění!

Sjezd delegátů se blížil, napětí rostlo, protistrana se pečlivě připravovala, jak nás obviní a nikdo z kongregace nás neoslovil s tím, že by nás na Sjezdu delegátů nějak více podpořil.

Sbory jsme po celý půlrok pravidelně informovali o vývoji situace v Lovosicích. Samozřejmě z našeho úhlu pohledu, ale pravdivě.

Upřímně, s rostoucím napětím nám docházely síly a byli jsme tak vyčerpaní dlouhodobým stresem, že jsme se rozhodli na Sjezd delegátů nejet a nechat sbory, ať dle svého svědomí rozhodnou ve věci Lovosic. Vždyť všechny naše informace měly už dávno písemně k dispozici.

Modlili jsme se za Boží vůli s tím vědomím, že Pán Bůh vidí dál než my a ví, co je pro nás dobré.

Pak jsme se ale dozvěděli, že okénkovičtí jsou znepokojeni tím, že nikdo z naší skupiny na Sjezd delegátů nepřijede a žádali nás, abychom to přehodnotili a alespoň někteří přijeli. Tak jsme se na poslední chvíli někteří dle možností rozhodli na sjezd jet.

Věra

(pokračování příště)

Jména autorů svědectví i zúčastněných aktérů tohoto zápasu o směřování sboru byla změněna, protože není důležité, kdo co řekl a udělal, ale je důležité poznat, jak funguje toxická teologie a jaká zanechává traumata v srdcích těch, kteří ji odmítnou akceptovat.

Další díly seriálu Bůh nepřítel v Lovosicích:

Bůh nepřítel v Lovosicích 1.

Bůh nepřítel v Lovosicích 2.

Bůh nepřítel v Lovosicích 3.

Bůh nepřítel v Lovosicích 4.

Bůh nepřítel v Lovosicích 5.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 1.

Bůh nepřítel v Lovosicích 6.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 2.

Bůh nepřítel v Lovosicích 7.

Bůh nepřítel v Lovosicích 8.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 3.

Bůh nepřítel v Lovosicích 9.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 4.

Bůh nepřítel v Lovosicích 10.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 5.

Bůh nepřítel v Lovosicích 11.

Bůh nepřítel v Lovosicích 12.

Bůh nepřítel v Lovosicích 13.

Bůh nepřítel v Lovosicích 14.

Bůh nepřítel v Lovosicích 15.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Doslov

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry