Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Doslov

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích - Doslov

Svědectví

Bůh nepřítel v Lovosicích – Doslov

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích

DOSLOV

Pohled jednoho předchozího kazatele sboru v Lovosicích

Z mého subjektivního pohledu se příčiny odchodu jádra sboru v Lovosicích nedají snadno vystihnout.

Doufal jsem, že si sbor zvolí mého nástupce nejlépe ještě před koncem mé služby v červnu 2011. Žel, ač byli dva bratři kazatelé ochotni do Lovosic ke službě nastoupit, ani jeden nebyl řádně zvolen.

To by samo o sobě nemuselo být z hlediska dalšího vývoje určující a vedoucí k prvnímu odchodu více než 30 členů. Většina účastníků klíčové sborové schůze, která situaci měla řešit, nesouhlasila s návrhem staršovstva nějaký čas počkat a vzniklou situaci na modlitbách reflektovat a potom rozhodnout o dalším postupu.

Mnohem závažnější a v posledu i rozhodující mohlo podle mého soudu být to, že se do sboru přenášely turbulence, vlivy a celková neblahá atmosféra z kongregace jako celku.

Velmi důležitým faktorem bylo také složení sboru, který v posledních desetiletích integroval početnou skupinu bratří a sester ze Svaté Heleny. Tam se sbor přirozeně vyvíjel v odlišných socio-kulturních podmínkách. To, že se v krizové chvíli projeví i nevyřešené osobní spory a další předpojatosti, je asi obvyklé, nicméně i to se na odchodu podílelo.

Pán však i tuto situaci vedl a vznikl nový Sbor Petra Chelčického, který, nejprve jako stanice Javorky a potom jako samostatný sbor vytvořil zázemí nejen pro skupinu, která z původního sboru na ulici Dlouhé odešla, ale také pro další a další. Rozvíjí svou službu a je pozitivním příkladem.

Ani bratři a sestry na ulici Dlouhá nezůstali bez pastýře. Ještě před mým odchodem se nové staršovstvo sboru dohodlo na službě zastupujícího kazatele. Ten sboru sloužil tři roky. Myslím, že to byla pro sbor od Pána léta milostivá.

Další vývoj potvrzuje, že oslabený lovosický sbor jako celek, neměl sílu dostatečně čelit vlivům silně fundamentalisticky laděným kazatelům nové generace.

KONEC

Jména autorů svědectví i zúčastněných aktérů tohoto zápasu o směřování sboru byla změněna, protože není důležité, kdo co řekl a udělal, ale je důležité poznat, jak funguje toxická teologie a jaká zanechává traumata v srdcích těch, kteří ji odmítnou akceptovat.

Další díly seriálu Bůh nepřítel v Lovosicích:

Bůh nepřítel v Lovosicích 1.

Bůh nepřítel v Lovosicích 2.

Bůh nepřítel v Lovosicích 3.

Bůh nepřítel v Lovosicích 4.

Bůh nepřítel v Lovosicích 5.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 1.

Bůh nepřítel v Lovosicích 6.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 2.

Bůh nepřítel v Lovosicích 7.

Bůh nepřítel v Lovosicích 8.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 3.

Bůh nepřítel v Lovosicích 9.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 4.

Bůh nepřítel v Lovosicích 10.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 5.

Bůh nepřítel v Lovosicích 11.

Bůh nepřítel v Lovosicích 12.

Bůh nepřítel v Lovosicích 13.

Bůh nepřítel v Lovosicích 14.

Bůh nepřítel v Lovosicích 15.

Bůh nepřítel v Lovosicích – Doslov

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry