Světový kongres baptistů 1905 – delegáti z Čech

Světového kongresu baptistů v roce 1905 v Londýně se zúčastnili dva delegáti z Čech a Moravy. Dokládají to seznamy delegátů kongresu, kde mezi osmi sty zahraničními delegáty nalezneme i dvě významné osobnosti českého baptismu.

Na horním seznamu je tečkou označen kazatel pražského sboru Jindřich Novotný. Na dolním seznamu je tečkou označen kazatel brněnského sboru Norbert F. Čapek.

Prameny

  • John Howard Shakespeare: The World Baptist Congress 1905, Authorised Record of Proceedings, vyd. Baptist Union Publication Dept., rok vydání 1905, nyní ve sbírce Harvard University.
Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 24. 8. 2020