Karel Vaculík

V těchto dnech uplynulo 142 let od narození baptistického kazatele Karla Vaculíka.

Karel Vaculík

Karel Vaculík

6. 1. 1879 – 11. 6. 1958

Bratr kazatel Karel Vaculík se narodil v Liptále u Vsetína v chudé evangelické rodině Tomáši Vaculíkovi a Rozíně, rozené Kachníkové. Karel byl mimořádně nadaným žákem, ale sociální poměry rodičů nedovolovaly dosáhnout víc než základního školního vzdělání. Po škole nastoupil jako praktikant u dřevařské firmy do Vsetína.

Od mládí projevoval velký zájem o duchovní věci. Když se seznámil s Tomášem Macháčkem, nastal v jeho životě zásadní obrat. Působením jeho přítele Tomáše, který byl již v té době pokřtěn kazatelem nově vzniklého brněnského baptistického sboru Norbertem F. Čapkem, vyznal i on svou víru v Ježíše Krista a byl pokřtěn rovněž kazatelem Čapkem v roce 1898.

Bratři Macháček, Vaculík a další založili pak v obci Rokytnice u Vsetína první baptistickou misijní stanici na Valašsku. Bratr Vaculík zde působil jako laický kazatel. Již v samých počátcích své misijní práce v letech 1901-1902 navštěvoval bratry na Slovensku, nejčastěji ve Chvojnici a ve Staré Turé.

V roce 1905 odešel na dva roky studovat do baptistického semináře v Hamburku. Po návratu z Hamburku se oženil s věřící dívkou Františkou Valchářovou ze Lhoty u Vsetína. Narodilo se jim sedm dětí – Karel (1909), Františka (1911), Vlasta (1912), Zora (1913), Daniel (1917), Dobroslava (1919), Blahoslav (1924).

Karel Vaculík si bratrstvo na Slovensku natolik oblíbil, že se tam v roce 1908 odstěhoval natrvalo. Od roku 1909 začal působit jako kazatel v baptistickém sboru v Liptovském sv. Mikuláši. Misijní práce bratra Vaculíka zahrnovala podtatranskou oblast a Spiš, občas navštěvoval i sbor v Bratislavě. V tomto sboru se kázalo dvojjazyčně – německy i slovensky a bratr Vaculík sloužil oběma skupinám. V roce 1915 jeho misijní práci přerušila světová válka. Narukoval a byl odvelen do Srbska.

Po skončení války se vrátil opět do Liptovského Mikuláše a působil zde do roku 1920. Ke konci tohoto roku se stal kazatelem bratislavského sboru BJB. V roce 1926 následkem přepracování onemocněl, musel na čtyři roky přerušit svoji kazatelskou službu v bratislavském sboru a přestěhoval se s rodinou do Miloslavova. Po tu dobu sloužil v Bratislavě jako kazatel bratr Jozef Hovorka. V roce 1930 se bratr Vaculík vrátil zpět do Bratislavy a ujal se opět kazatelské práce ve sboru.

Byl redaktorem časopisu Rozsévač, s bratrem Jindřichem Procházkou sestavil zpěvník Bratrské písně a v roce 1924 vydali společně známý zpěvník pro pěvecké sbory ,Jásavý chvalozpěv”.

Byl spoluzakladatelem sociálního spolku Záchrana, založil a staral se několik let o křesťanské nakladatelství. Redigoval časopis Nový úsvit a připravoval příručky Slova života a překládal duchovní literaturu. Dlouhá léta působil ve vedení Bratrské Jednoty Chelčického (baptistů) v Československu.

Bratr kazatel Karel Vaculík byl vynikající kazatel, misionář, znalec a vykladač Bible. Jeho biblické hodiny navštěvovali i studenti luterské bohoslovecké fakulty v Bratislavě.

V padesátých letech v politických procesech s baptistickými kazateli unikl zatčení jen pro své stáří. Zemřel v Bratislavě ve věku 79 let.

Prameny:

  • Jan Vychopeň, Jaroslav Smílek, Vlastimil Pospíšil: Kazatelé BJB, 2005
  • D. I. Vaňková: Dorast včera, dnes a zajtra, 2010. Dostupné online.
              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 30. 5. 2021