Střípky z historie: Falešný proces odsuzuje české baptistické vůdce 1953

Ve falešném procesu plném vykonstruovaných obvinění ze špionáže a velezrady byly čtyři přední osobnosti československé baptistické církve odsouzeny k dlouhodobým trestům odnětí svobody.

Střípky z historie: Falešný proces odsuzuje české baptistické vůdce 1953

Střípky z historie

VÝROČÍ 70 LET

Článek z časopisu OKLAHOMA CITY STAR z roku 1953

Falešný proces odsuzuje české baptistické vůdce 1953


Falešný proces odsuzuje české baptistické vůdce

NEW YORK – Ve falešném procesu plném vykonstruovaných obvinění ze špionáže a velezrady byly čtyři přední osobnosti československé baptistické církve odsouzeny k dlouhodobým trestům odnětí svobody, dozvěděl se Národní výbor pro svobodnou Evropu.

Podle oficiálního komunistického listu Rudé právo Dr. Jindřich Procházka, bývalý ředitel Baptistického teologického semináře v Praze; Jan Řičař, předseda Bratrské jednoty baptistické církve; Cyril Burget, tajemník baptistické církve; a Michal Kejsar (pozn. red. správně Kešjar), předseda Bratského svazu baptistů na Slovensku, byli 27. června 1953 souzeni a odsouzeni za vyzvědačství senátem Krajského soudu v Pardubicích.

Dr. F. Goldsmid, vládní žalobce, vznesl obvinění ze špionáže proti všem čtyřem mužům, z velezrady proti Janu Řičařovi. Obžaloba obvinila obžalované ze spáchání špionážních činů za posledních 8 let a obvinila je, že byli pod vedením Světové baptistické unie v USA, která řídila jejich podvratné aktivity.

Jako vůdce tohoto údajného špionážního spiknutí uvedl „zaujatý a předem rozhodnutý soud“ Dr. J. Procházku a J. Řičaře, kteří prý zorganizovali a iniciovali špionážní aktivity. Zejména Dr. Procházka byl pod palbou obžaloby, protože válečná léta prožil v USA, kde působil ve Světovém baptistickém hnutí a měl příležitost setkat se s jeho významnými členy.

Konkrétně Dr. Procházka byl obviněn z přijímání a provádění příkazů Dr. Bella, Johnsona a Allbougha, které údajně vyzývaly k organizaci špionážní sítě v ČSR. 

Rudé právo uvádí ze soudního řízení, že činnost obžalovaných se stala známou, když Dr. Bell v roce 1946 navštívil Prahu a otevřeně přiznal, že veškeré informace shromážděné jeho československými kolegy budou předány vládě USA k příslušnému jednání.

Jan Řičař byl v procesu popsán jako nejbližší spolupracovník Dr. Procházky, specializující se na shromažďování informací v průmyslovém ostravském obvodu. Byl obviněn z naverbování do svého špionážního kruhu bílého (bělogvardějského) Rusa, který pod záminkou provozování baptistického sirotčince v Bernolákově (Slovensko) dodával Řičařovi zpravodajské informace.

Pravděpodobně „nejškodlivějším“ přiznáním obžalovaných byla skutečnost, že baptistická církev v Československu obdržela od Americké baptistické církve v průběhu několika let 40 000 dolarů. Obžaloba to považovala za platbu za údajnou špionážní činnost.

Jan Řičař byl odsouzen k 18 letům vězení, Dr. Procházka k 12 letům, Burget k 7 a Kejsar (Kešjar) k 5 letům vězení. Všichni čtyři obžalovaní byli zbaveni svých občanských práv a utrpěli konfiskaci svých majetků.

Zdroj:

noviny Oklahoma City Star, svazek 29, č. 22  (1953) 

Štěpán Křivánek

Související články:

Střípky z historie: Proces s vedoucími činiteli baptistické církve v Československu 1953

Střípky z historie: 38. Zápis ze schůze výboru Ústředí BJB 10. 6. 1952

Střípky z historie: 56. Prohlášení konference sborů BJB z 12. 12. 1953 k zatčení představitelů BJB

Střípky z historie: 36. Z projevu předsedy BJB Václava Tomeše na konferenci sborů BJB 12. 12. 1953

Komentář: K projevu V. Tomeše na konferenci BJB 12. 12. 1953

Jan Řičař (1894 – 1978)

Cyril Burget (1896 – 1954)

PhDr. Jindřich Procházka (1890 – 1961)

Jan Mikulenčák (1893 – 1978)

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů