Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro děti 4. lekce

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané - Kurz pro děti 4. lekce

Vzdělávání

Rovnoprávně povolané
Kurz pro děti 4. lekce

Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout a formulovat biblický a teologický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení.

Výukový program byl inspirován zprávou BWIM z roku 2022 “State of Women in Baptist Life Report” (Ženy ve službě čelí každodennímu ponižování, které se sčítá 1.), která zjistila, že baptistické ženy ve službě se stále cítí blokovány, znevažovány a ignorovány ve svých povoláních, protože jsou ženami – a to i ve sborech, které se hlásí k jejich otevřenosti vůči vedení žen.

Vzdělávací program Rovnoprávně povolané (Equally Called) je rozdělen do čtyř kurzů:

 • Průvodce individuálním studiem
 • Kurz pro dospělé
 • Kurz pro mládež
 • Kurz pro děti

Předkládáme vám lekce z Kurzu pro děti, které vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dětí, na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Význam vedoucí úlohy žen v církvi

Rovnoprávně povolané

LEKCE 4

Duch svatý v nás

BIBLE

Skutky 2:1-12

ÚSTŘEDNÍ POSELSTVÍ

Duch svatý je v nás všech a uschopňuje nás k tomu, abychom dělali to, k čemu nás Bůh vyzývá. Bůh může skrze Ducha svatého povolat kohokoli k čemukoli.

ČINNOST NA ZAČÁTEK

Když děti přijdou, zeptejte se jich, zda znají nějaká slova v jiném jazyce. Pokud ano, požádejte je, aby se o ně podělily a napsaly je na tabuli, pokud je k dispozici. Pokud žádná neznají, naučte je několik slov v jiném jazyce, která jste si předem připravili. Například přeložte slova muži, ženy a sbor do několika různých jazyků a procvičte s dětmi jejich výslovnost.

NA SETKÁNÍ

Začněte čas setkání tím, že se zeptáte na “vzestupy a pády”. To jednoduše znamená, že by se každý měl podělit o jeden vrcholný bod svého týdne, který ho potěšil, a o jeden slabý bod svého týdne, který ho rozesmutnil/zarmoutil/rozzlobil. Vysvětlete, že se o své vzestupy a pády dělíme, abychom o sebe mohli lépe pečovat, oslavovat úspěchy druhých a vědět, jak se za sebe navzájem modlit.

Po sdílení vzestupů a pádů věnujte krátký čas přijímání modlitebních proseb. Vysvětlete, že modlitební prosba se může týkat oslavy nebo smutku, protože Bohu a svým přátelům můžeme přinést vše, co se v našem životě děje. Vyzvěte děti, aby na základě právě sdílených vzestupů a pádů vyslovily modlitební prosby jeden za druhého.

Vyzvěte někoho, aby se za skupinu pomodlil. Pokud děti váhají, připomeňte jim, že neexistuje žádný správný nebo špatný způsob modlitby. Nemusí vyjmenovávat všechny zmíněné modlitební prosby, protože Bůh je všechny vyslechl ještě předtím, než jsme je vyslovili nahlas. Pokud se nikdo dobrovolně nepřihlásí, může se za skupinu modlit dospělý.

Dnes budeme mluvit o zvláštním dni zvaném Letnice. O Letnicích Bůh seslal Ducha svatého, aby byl s námi, a Duch je s námi i dnes! I když Ducha svatého nevidíme, je to Boží přítomnost s každým z nás.

Napadá vás něco jiného, v co věříme, i když to nevidíme na vlastní oči?

Jednou z takových věcí je vítr, že? Ve skutečnosti vítr nevidíme, ale jak víme, že tam je?

Protože vidíme, co dělá! Může sfouknout plamen svíčky, zatřást listím na stromech, rozfoukat nám vlasy. Opravdu silný vítr může dokonce vyvracet stromy nebo způsobovat, že věci létají ve vzduchu, že?

Ducha svatého nevidíme, ale můžeme vidět jeho působení v životě každého z nás. Když se snažíme žít tak, jak by chtěl Ježíš, Duch svatý nám v tom pomáhá! Co myslíte, že vám Duch svatý pomáhá ve vašem životě dělat?

Přečtěme si náš úryvek z Písma, abychom se dozvěděli více o zvláštním dni Letnic a o tom, co znamená, že Duch Svatý je s námi.

Dnešní aktivity je nejlepší provádět v jedné velké skupině. Nejprve proveďte rotaci 1 a poté rotaci 2, která vás zavede ven.

ROTACE

Rotace 1: Bibličtí badatelé

Každé dítě si vybere číslo 1 až 12. Když si vyberou číslo, dejte jim lísteček s jejich číslem, aby na něj nezapomněly.

Každému dítěti ve skupině připravte Bibli a pomozte mu najít dnešní verš z Písma, kterým jsou Skutky 2,1-12. Řekněte dětem, že si přečtou verš, jehož číslo odpovídá jejich číslu.

Děti budou muset dávat dobrý pozor, aby svůj verš nepřehlédly. Všechna čísla, která nebyla vybrána, pokud máte menší skupinu, mohou přečíst vedoucí.

Položte tyto “Zajímalo by mě” otázky týkající se úryvku:

 • Zajímalo by mě, jak byste se cítili, kdybyste tam ten den byli?
 • Zajímalo by mě, jaké by to bylo umět mluvit více jazyky? Jakým jazykem byste chtěli mluvit?
 • Zajímalo by mě, proč se Bůh rozhodl poslat Ducha svatého, aby byl s námi?

Letnice nastaly poté, co Ježíš zemřel, byl vzkříšen a odešel do nebe, aby byl s Bohem. Bylo to znamení, že i když Ježíš už není s lidmi, nejsou sami. Duch svatý byl v každém z nich, protože byli stvořeni k Božímu obrazu, stejně jako jsme o tom mluvili před několika týdny. I když nemáme na hlavách plamenné jazyky a nemůžeme se všichni mluvit několika jazyky, Duch svatý je s námi také.

Rotace 2: Krášlíme sbor křídami

Pomůcky: Křídy

Vezměte skupinu ven na bezpečné místo, kde se bude kreslit křídami (chodník, parkoviště, bok cihlové budovy atd.).

V posledních týdnech jsme se učili o tom, že jsme všichni stejně stvořeni k Božímu obrazu. Uvědomili jsme si, že v našem světě se ke všem lidem nechováme stejně. Konkrétně jsme se zaměřili na muže a ženy a na to, jak se s nimi zachází rozdílně. Studovali jsme ženy v Bibli, které Bůh povolal k velkým věcem a my jsme mysleli na ženy v našem sboru, které ho dělají lepším.

Dnes jsme se dozvěděli příběh o Letnicích, kdy Duch svatý sestoupil z nebe, aby byl s každým z nás, bez ohledu na to, kdo jsme. Když říkáme “Bůh je s námi”, myslíme tím částečně to, že Duch svatý vede naše životy.

Když tedy končíme naši dnešní lekci, chtěl bych, abychom zkrášlili náš sbor. Bůh chce, aby sbor byl bezpečným a láskyplným místem, kde se každý cítí vítán a je zván, aby se ukázal a byl přesně tím, kým je. Sbory ještě nejsou úplně takové; máme co dělat, abychom byli sborem, jakým Bůh chce, abychom byli.

Ale sbor je krásné místo, a tak dnes budeme tuto krásu ctít.

Použijte své křídy, abyste sbor zkrášlili jakýmkoli způsobem. Jako výchozí bod uveďte tyto nápady:

 • Vybarvěte cihly.
 • Nakreslete duhu.
 • Vytvořte plamenné jazyky z našeho dnešního příběhu.
 • Napište jména žen, o kterých jsme se učili v Bibli, nebo jména žen v našem sboru, o kterých jsme si povídali.

Nechte děti chvíli kreslit.

ZÁVĚR

Až vám zbude několik minut, představte tuto závěrečnou aktivitu:

Vyzvěte děti, aby si našly nějaké místo, které ještě nebylo pokresleno, a nechaly kamaráda, aby ho obkreslil její nebo jeho tělo křídou. Tak každé dítě bude mít obrys svého těla na zdi nebo na zemi. Každé dítě tak bude bude krášlit náš sbor.

Řekněte: “Děláme to proto, že TY jsi součástí toho, co dělá tento sbor takovým, jakým ho Bůh chce mít. Nejsi omezen svým věkem, velikostí, barvou vlasů, váhou, tím, zda jsi chlapec nebo dívka. Jsi stvořen k Božímu obrazu, abys byl TY, přesně takový, jaký jsi.

Zakončete modlitbou a poděkujte Bohu za každé dítě jménem. Nechte je při modlitbě stát v obrysech jejich těla.


Další lekce Kurzu pro děti:

Rovnoprávně povolány – Kurz pro děti 1.

Rovnoprávně povolány – Kurz pro děti 2.

Rovnoprávně povolány – Kurz pro děti 3.

Rovnoprávně povolány – Kurz pro děti 4.

Stáhněte si Kurz pro děti v pdf formátu pro tisk:

Redakce
Ellen Di Giosia, Aaron Weaver, Jeff Huett

Grafický design
Amy C. Cook

Kopírování
Clarissa Strickland, Lauren Lamb

Překlad
Xiomara Reboyras Ortiz

Autoři jednotlivých studijních příruček
Nikki Finkelstein Blair & Jennifer Garcia Bashaw

Autor učebních osnov pro dospělé
Amanda Standiford

Autorka učebních osnov pro mládež
Brittany Stillwell

Autorka učebních osnov pro děti
Kristen Mathis

Tvorba videa
Sema Films

Přispěvatelé videa
Cheryl Moore Adamson, Jennifer Garcia Bashaw, Paul Baxley, Christy McMillin-Goodwin, Caroline Smith, Meredith Stone, Mimi Walker

Tým pro návrh zdrojů
Cheryl Moore Adamson, Jennifer Garcia Bashaw, Ellen Di Giosia, Jay Kieve, Grace Martino Suprice, Brittany Stillwell, Tyler Tankersley

www.cbf.net/equallycalled