Seznam titulů časopisů

NázevTéma
Varující článek před kolportací Posla pokojeObnova 1895
Hanebný článek na Jindřicha NovotnéhoČeský bratr 1891
Žádost uherských baptistů o uznání státem 1898Národnie noviny
Protivenství na Gerniku misionářům ze Sv. Heleny 1905dopis br. Kyšky
Protivenství kvůli misii v Hleďsebi 1890Nelichotivý článek v katolickém ČASu.
Zpráva o křtu na Slovensku z roku 1894Křest v Liptovském Svätém Mikuláši
Volná myšlenka 1905, č. 5 – 6Význam křtu – ilustrace z kázání
Betanie 1902 č. 17Kázání baptistického kazatele Kocha z Vídně 
Misionářské listy 1888 č.3 O baptistické misijní službě misionáře Sakera v Kamerunu v Africe.
Časopis Naše doba 1908O postoji baptistů k vyznání víry