Teologické články | Společnost

Ohlédnutí za odmítnutím církevních restitucí

Sjezd delegátů sborů Bratrské jednoty baptistů dne 20.4.2013 v Chebu rozhodnou většinou definitivně odmítl přijmout tzv. restituce a pověřil Výkonný výbor BJB nepřipojit se podpisem k ostatním šestnácti církvím, jichž se tento zákon (428/2012 Sb.) o vyrovnání státu s církvemi týká. Jako baptisté jsme odmítli asi jen necelé 0,4% z s celkové finančně vyplácené částky (59 miliard Kč), ale i tato zlomková hodnota připadající na naše sbory činila 227 milionů korun.

Sbory BJB neodmítly toto vyrovnání z důvodu, že není správné vrátit církvím to, co jim (tedy převážně Římskokatolické církvi) bylo zabaveno a od roku 1948 státem zřízenými organizacemi a následnými vlastníky dodnes finančně využíváno, ale protože :

1 / Našim sborům nenastala během komunistického útlaku církví zdaleka tak vysoká finanční újma. Pouze sbor v Brně musel po roce 1950 pod nátlakem prodat (pravděpodobně pod cenou) dům v Brně – Husovicích a sboru v Karlových Varech byla v roce 1971 bez náhrady zabavena nedostavěná modlitebna v dnešní přibližné hodnotě asi jeden a půl milionu korun. Jinak baptisté téměř nic nevlastnili, takže nebylo co zabírat. To ovšem neznamená, že baptistům nebylo ublíženo. Během komunistických vykonstruovaných procesů proti duchovním bylo s baptisty (ačkoli jsme byli a jsme v ČR malou církví, ale v USA -podle komunistů hlavním kapitalistickém nepříteli světového míru- jsou baptisté církví vlivnou), jednáno asi ještě tvrdším způsobem než s církvemi jinými. Z našich tehdejších 18 kazatelů jich bylo odsouzeno 11; a pravděpodobně to byli ti nejaktivnější. Jeden z nich ve vězení zemřel. Jenže ze zmíněných kazatelů už dnes pochopitelně nikdo nežije a jak přepočítat na koruny postižení jejich rodin? Takto postiženo byly tehdy sta tisíce lidí. To je první z důvodů, proč delegáti našeho sboru také hlasovali pro odmítnutí tohoto vyrovnání.

2 / Odmítnutí tohoto vyrovnání našim jabloneckým sborem má ale i stejně důležitý teologický důvod. Podle našeho porozumění Bible jsme přesvědčeni, že církve a sbory nemají být existenčně závislé na jakémkoli vnějším finančním zdroji. Jsme a máme být cele závislí jen na Bohu a na Jeho milosti. A když Bohu budeme věřit a pochopitelně také dělat to, co máme i ve finanční podpoře svých sborů a církví, Bůh se o svoje dílo na zemi i v dnešní nelehké situaci postará a církev přežije.

Zbývá už jen doplnit, že Sjezd delegátů v Chebu také doporučil sborům, aby uskutečnily dobrovolnou sbírku na zmírnění křivdy sboru v Karlových Varech, který byl tímto odmítnutím „restitucí“ zbaven možnosti domoci se odškodnění, na které má oprávněný nárok. Zástupci Karlových Varů oznámili, že zmíněná sbírka bude využita pro financování přestavby modlitebny v Konstantinových Lázních. V devadesátých letech již totiž karlovarští svoji modlitebnu postavili a v době komunistického zabrání jejich stavby byly Konstantinovy Lázně i Karlovy Vary stanicemi stejného sboru, tj. sboru v Teplé.

Karel Hýsek

Poznámka: Článek původně vyšel 25.5.2013 na stránkách www.bjbjablonec.cz, které byly registrovány od 17.2.2011 do 17.2.2021.

Similar Posts