Glosa

Covidové poděkování

Tak dnes máme testem na covid potvrzené, že jsme negativní. Jsme oficiálně zdraví. Díky Pánu! Je to dobrá zpráva, ze které určitě nemá covid žádnou radost. Avšak naše srdce přetéká radostí a vděčností. 

Než se s naším covidovým putováním rozloučíme, velice rád bych chtěl poděkovat.

Na prvním místě děkuji mému Pánu a Stvořiteli, který je opravdu nejlepším Lékařem. Děkuji Mu za jeho péči v průběhu onemocnění covidem. Za Jeho neustálou přítomnost. Za Jeho lásku, kterou mi projevoval v každém okamžiku. Za možnost tulení se v jeho náruči, když bylo nejhůře i když bylo líp. On byl vždy první a nejblíže, On přinášel úlevu, dával víru i naději. Mohl jsem znovu okusit, že Jím opravdu “žijeme, hýbeme se i trváme.” (Skutky 17:28). 

Chci také velmi srdečně poděkovat všem vám, kteří jste na mě a na nás mysleli, kteří jste se za nás modlili. A bylo vás tolik! Z daleka i blízka, z různých koutů, měst a obcí: od Stuttgartu, přes Hazlov, Cheb, Žatec, Lovosice, Litoměřice, Bohušovice n/O, Prahu, Olomouc, Valašské Meziříčí, Šumperk, Hlučín, Nové Zámky až po malou modlitební skupinku u Prešova. Děkuji vám za vaše mnohá povzbuzení, modlitby a slova útěchy a soucítění. Ať vám to Pán odplatí a požehná. 

Na závěr a z vděčnosti za uzdravení z covidu cituji 103. Žalm. Když ho teď čtu, vidím ho nově, z hloubi duše rozumím Davidovi, který jej napsal:

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 

On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 

Žalm 103, 1-5

Přeji vám všem, aby vás Pán Bůh opatroval a chránil od všeho zlého i před covidem. 

Další covidové glosy:

Covidová Kalvárie

Covidová kuchařka

Covid a imunita

Covidové tulení

Covid a uzdravení

Covidové loučení

              Štěpán Křivánek

Similar Posts