Ze světa baptistů

EFB odložila “SENT 2021” na rok 2023

EFB odložila “SENT 2021” na rok 2023

Evropská baptistická federace (EBF) plánovala v průběhu posledních tří let ve spolupráci s Norskou baptistickou unií (NBU) první rozsáhlou akci EBF od roku 2009. Měl to být summit „SENT 2021“, naplánovaný na 21. – 25. července tohoto roku. Naší vizí této akce bylo spolu oslavovat Pána a povzbuzovat se navzájem ve všem, co Bůh činí v misii v různých částech regionu EBF, a také přijmout zmocnění k dalšímu poslání našich církví ke svědectví o Ježíši Kristu a jeho evangeliu.

Nedávno jsme byli potěšeni, když se k této akci připojila také Světová baptistická aliance (BWA), která spojila své výroční shromáždění s naším summitem.

Norští baptisté byli v tomto projektu skvělými partnery, a to nejen tím, že se zavázali k podstatné finanční spoluúčasti, ale také sestavili velmi kompetentní Výbor pro realizaci summitu v regionu Stavanger. Mezinárodní programová plánovací skupina, které předsedal David Mayne, také odvedla vynikající práci a byla na dobré cestě k vytvoření velmi kreativního a vzrušujícího programu. Všem dlužíme velký vděčný dík.

Je nám velmi líto, že jsme nyní museli učinit rozhodnutí, že vzhledem k pokračující pandemii Covid-19 a velké nejistotě v tom, kdy budou mezinárodní setkání opět možná, se naše akce SENT 2021 v Stavangeru v Norsku neuskuteční podle plánu od 21. do 25. července.

My (představitelé EBF, BU Norska a BWA) jsme se všichni s lítostí shodli na tom, že to je jediné rozhodnutí, které jsme v tuto chvíli mohli přijmout. Vycházeli jsme z nejlepších informací a projekcí, které máme v Norsku i jinde.

Pozitivem však je, že norští baptisté nás naléhavě vyzývají, abychom akci nezrušili, ale odložili ji na červenec 2023, kdy by nás všechny rádi přivítali ve Stavangeru na akci „SENT 2023“. EBF a BU Norska by také rády vyzvaly BWA, pokud to bude možné, aby zvážila plánování svého setkání v rámci této akce, jak to mělo být letos. Na všech těchto možnostech budeme pracovat v následujících měsících.

Je také důležité, aby se koncem tohoto roku setkala naše Rada EBF. Pro EBF se jedná o rok přechodu kvůli změně generálního tajemníka, prezidenta a viceprezidenta. Prozkoumáme tedy možnosti „hybridní“ události někde ve střední Evropě, možná s omezenou fyzickou účastí spolu s možností účastnit se online. Chtěli bychom toto setkání uskutečnit koncem září nebo začátkem října, což je období, kdy se obvykle schází naše Rada. Co nejdříve vám o tom pošleme definitivní informace.

Prosíme naše členské unie a misijní partnery o modlitby za vedoucí a výkonné orgány EBF, aby Pán jasně vedl naše kroky v následujících měsících.

Tony Peck

Generální tajemník EBF

20. ledna 2021

Zdroj: EBF

Sent 2021

Similar Posts