Baptistická knihovna | Zamyšlení

Ježíšova cesta spasení je cestou utrpení

Dítě přinášející tříbení

Utrpení

Přečti si Lukáše 2,21-40

“Děťátko pak rostlo, a posilovalo se v duchu, plné moudrosti, a milost Boží byla v něm.” (v.40). Poprvé v dějinách roste dokonalý člověk, poprvé lidské dítě uskutečňuje pravé lidství. Zdá se, že teď už půjde všechno hladce. Dítě je náležitě pojmenováno (v.21 – “Hospodin vysvobozuje”). Již na začátku je však Duchem svatým dáno Simeonovi (další “spravedlivý”!) prohlédnout až k pohoršení kříže (v.34). Ježíš je světlem, které i lidem vzdáleným od Boha zjeví Boží cestu. Je slávou vyvoleného lidu, protože z něho vyšel, aby vytvořil ze všech národů své království. Zároveň je však i kamenem úrazu, na němž se lidé rozdělí. Některým se stane znamením k životu, jiným k záhubě.

         Tváří v tvář Ježíši se nikdo nevyhne rozhodnutí, ani únikem do svého nitra. I do Mariiny duše pronikne meč, aby bylo všem zřejmé, že se před Ježíšovým nárokem pravého lidství nikdo neschová, ani do závětří vlastní rodiny.

PŘEMÝŠLEJ: Ježíšova cesta spasení je cestou utrpení. I pro Marii, která mu byla nejbližší, přináší spojení s ním bolest. Pravý život se otvírá skrze oběť.

Similar Posts