NEDĚLNÍ ŠKOLA | Malý čtenář | Vrabčáci a vlaštovky

Někdo tě má rád

Někdo tě má rád

Milé děti

v naší Nedělní škole se učíme všímat si, jak nás má Pán Bůh rád, a jak o nás nesmírně pečuje. Přitom zažíváme veliká a krásná překvapení a je nám s Ním dobře. A když víme, že nás má rád, hodně nám záleží na tom, abychom si s Ním rozuměli a nekazili naše krásné přátelství.

Když jsme se narodili, nic jsme neuměli, ale od té doby jsme se naučili mnoho věcí. Je také pravda, že ledacos v životě pokazíme.

Ale je krásné, když víme, že nás má Pán Bůh rád. On se nám neposmívá, když se mu svěříme, co jsme provedli nepěkného. On nám odpouští a snaží se nám pomoci a potěšit nás, abychom měli odvahu napravovat to, co jsme pokazili. Moc nás mrzí, když ublížíme někomu, kdo nás má rád. Když se přiznáme a snažíme se dát vše do pořádku, tak se nám moc uleví. A zas máme větší radost ze života.

Někdo tě má rád

Když rozbijeme veliké okno a na nové sklo nestačí naše peníze z pokladničky, tak poprosíme tatínka o pomoc a on zbytek peněz na nové okno doplatí. Jsou ale věci, které my lidé nemůžeme napravit sami. Jaké je to štěstí, že máme Pána Ježíše, který nás má rád, je ochotný nám odpustit, pomáhat a má větší možnosti než my lidé!

Víme, že nás maminka a tatínek mají rádi i přesto, že někdy zlobíme. Podobně, ale ještě mnohem víc, nás má rád Pán Bůh.

On je ochotný nám odpustit naše provinění a pomáhat nám napravit naše chybování. Aby nám naše viny nekazily radost ze života. Je důležité, poctivé a statečné přiznat si vinu, poprosit za odpuštění a snažit se polepšit. Pak je nám odpuštěno. A pak si i my smíme a máme odpustit sami sobě navzájem.

Přeji vám krásné únorové dny                             

váš Štěpa

Někdo tě má rád

stáhni si a vytiskni

Další inspirace a nápady pro děti doma i v nedělní besídce můžete najít v rubrice Nedělní škola nebo ve facebookové skupině Inspirace a nápady pro nedělní besídku.

Similar Posts