Společnost | Uplynulé akce

Společná modlitba „Otče náš“ za ukončení pandemie

Tony Peck, tajemník Evropské baptistické federace, píše: „Je dobré si uvědomit, že v této krizi můžeme stát bok po boku s bratřími a sestrami z jiných křesťanských tradic v našem regionu. Zde je dopis papeže Františka adresovaný Konferenci evropských církví, jehož členy jsou EBF a některé z našich baptistických svazů.“

23.března 2020

Drahý Reverende Dr Krieger,

v těchto dnech zkoušky, kdy je lidstvo hluboce zasaženo hrozbou pandemie, píši, abych všem křesťanským představitelům sdělil pozvání, které učinila Jeho Svatost, papež František.

Včera papež František veřejně pozval představitele církví a vůdce všech křesťanských komunit, aby společně se všemi křesťany volali k Všemocnému a Všemohoucímu Bohu a modlili se současně modlitbu Páně tuto nadcházející středu, 25. března, nejlépe v poledne římského času, poledne místního času nebo v jakoukoli jinou vhodnou denní dobu.

Doufám, že se připojíte k této iniciativě, ve které budou všichni křesťané, společně se dovolávajíce milostí z nebe, prosit s důvěrou v Boží moc o ukončení této pandemie.

Nechť v tento den, kdy si mnozí křesťané budou připomínat Slavnost Zvěstování Páně, Pán naslouchá jednotné modlitbě všech Jeho učedníků, kteří se připravují oslavovat vítězství Vzkříšeného Krista.

S obnovenou vděčností Vám přeji požehnanou postní dobu,

Kardinál Kurt Koch
prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů

Similar Posts