Baptistická knihovna | covid-19 | Povzbuzení

Boží světlo pokoje a dobré vůle v covidové tmě

Vánoční přání od bratra kazatele Petra Červinského z baptistického sboru Petra Chelčického v Lovosicích do naší covidové tmy:

covid

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (Jan 1, 5)

Bez ohledu na poněkud potemnělé vyhlídky související s blížícím se pátým stupněm PESa, navzdory lockdownu, který na nás číhá hned po Vánocích, i přes větší či menší míru zabarikádovaných vzájemných kontaktů, nehledě na možný pocit osamnění, který se nás snaží rozložit

přejeme vám požehnané Vánoce!

Petr a Pavla Červinských

P.S.: Když jsou Vánoce požehnané, je to přece jen víc, než jen veselé, krásné nebo bohaté. To proto, že Boží světlo pokoje a dobré vůle dokáže prorazit kdejakou tmu. Třeba i tu covidovou.

Similar Posts